Hufvudstaden

Hufvudstaden säljer fastigheten Schönborg 6 i Stockholm

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2004 15:18 CEST

Hufvudstaden säljer kontors- och bostadsfastigheten Schönborg 6 genom bolagsförsäljning. Köpeskillingen för aktierna inklusive det upparbetade resultatet under året t o m den 31 maj 2004 uppgår till cirka 168 Mkr. Försäljningen ger koncernen en resultatpåverkan efter skatt om cirka 100 Mkr under det andra kvartalet.

Köpare är det familjeägda byggmästarföretaget Einar Mattsson och tillträdet av aktierna och fastigheten sker den 1 juni 2004.

Fastigheten Schönborg 6, som ligger i Götgatsbacken på Södermalm i Stockholm, uppfördes av Hufvudstaden 1960 och har sedan dess ägts och förvaltats av Hufvudstaden. Den uthyrbara ytan uppgår till drygt 11 000 kvm och fördelar sig enligt nedan.

Lokaltyp Yta, kvm Andel, %
Kontor 3 509 32
Butiker 1 028 9
Bostäder 4 328 39
Övrigt 2 223 20
Totalt 11 088 100


Hyresvärdet på årsbasis, baserat på löpande kontrakt, uppgår i dagsläget till cirka 14,1 Mkr inklusive fastighetsskattetillägg.

Försäljningen av fastigheten ligger i linje med Hufvudstadens strategi att koncentrera verksamheten till kommersiella fastigheter i centrala Stockholm och centrala Göteborg.

Stockholm den 5 maj 2004

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Ivo Stopner
Verkställande direktör


Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.