Hufvudstaden

Hufvudstadens årsstämma 2006

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2006 08:44 CET

Hufvudstaden höll idag (torsdag) årsstämma i Vinterträdgården, Grand Hotel i Stockholm. Stämman fastställde styrelsens förslag till utdelning om 1,45 kronor per aktie. Avstämningsdag är tisdagen den 28 mars 2006 och beräknad utbetalningsdag fredagen den 31 mars 2006.

Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Lundberg, Claes Boustedt, Bengt Braun, Peter Egardt, Hans Mertzig och Ivo Stopner samt nyvaldes Sten Peterson och Anna-Greta Sjöberg.

Fredrik Lundberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslöt vidare att arvode skall utgå till styrelsen med 1 200 000 kronor, varav till styrelseordföranden 300 000 kronor och 150 000 vardera till övriga styrelseledamöter, dock ej verkställande direktören.

Stämman beslöt vidare i enlighet med styrelsens förslag att ge styrelsen förnyat bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier i bolaget. För närvarande innehar bolaget 2,4 procent av samtliga utgivna aktier.

Stämman beslöt slutligen att anta styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen, främst föranledd av anpassning till den nya aktiebolagslagen.


Stockholm den 23 mars 2006

HUFVUDSTADEN AB (publ)


Ivo Stopner


Frågor besvaras av:
Fredrik Lundberg, Styrelsens ordförande, telefon 08-463 06 00
Ivo Stopner, Verkställande direktör, telefon 08-762 90 00.