Hufvudstaden

Hufvudstadens fastighetsbestånd marknadsvärderas till 15,3 Mdr

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2003 00:00 CEST

Hufvudstadens fastighetsbestånd har marknadsvärderats till 15,3 mdr, vilket ger ett substansvärde per aktie efter skatt (28 procent) om 38 kr.
Periodens resultat efter finansnetto uppgick till 94,3 Mkr (134,0). Nedgången förklaras av kostnader för ombyggnadsprojekten i NK Stockholm nedre plan och Norrmalmstorg 1.
Fastighetsförvaltningens bruttoresultat exklusive särskilda projekt uppgick till 184,1 Mkr (186,8).Stockholm den 5 maj 2003

HUFVUDSTADEN AB (publ)


Ivo Stopner
Verkställande direktör
Bilaga: Delårsrapport januari - mars 2003


Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.