Handelns Utredningsinstitut (HUI)

HUI utsedd till Årets Cykelfrämjare 2010

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 10:52 CET

Handelns Utredningsinstitut (HUI) har av Cykelfrämjandets Riksorganisation utnämnts till Årets Cykelfrämjare 2010.


HUI har för första gången gjort en utredning om cyklisternas roll för näringslivet i en mellanstor stad. I den fastställer HUI den stora ekonomiska betydelse som cyklisterna har för handel, kafé- och restaurangverksamhet i stadens centrala delar.

- Vi blev överraskade över att Cykelfrämjandet utnämnde oss till Årets Cykelfrämjare, säger HUIs vd Lena Larsson. Rent generellt har den här rapporten fått mycket uppmärksamhet från många olika håll. Det ser vi som ett bevis för att allt fler inom näringsliv, myndigheter och kommuner börjar se cyklisterna som en viktig grupp i samhället.

Utredningen, som HUI genomförde på uppdrag av Växjö kommuns Tekniska förvaltning, undersökte resvanor och köpvanor i Växjö centrum och presenterades i september i år. HUI har decenniers erfarenhet av forskning och utredning angående handel, men detta var första gången man genomförde en undersökning om cyklisters ekonomiska betydelse.

- Hela 20 % av försäljningen i Växjö centrumhandel kommer från personer som använder cykel för att åka och handla, säger ansvarig projektledare Henrik Vestin. Den siffran visar klart och tydligt på cyklisterna som viktig konsumentgrupp och vi har varit i kontakt med flera kommuner som är intresserade av den här frågan.

Cykelfrämjandet är en folkrörelse för att främja cykling, bättre miljö, hälsa och säkrare trafikmiljö i hela landet.


För mer information

För mer information kontakta gärna följande personer:

Henrik Vestin

henrik.vestin@hui.se

08-762 72 87

070-456 87 32

 

Lena Larsson

lena.larsson@hui.se

08-762 72 89

070-686 72 89