Human Care HC Sweden AB

Human Care avyttrar dotterbolag i Norge

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 13:52 CEST

Human Care HC AB (publ) har avyttrat samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Human Care Norge AS. Det har i dag blivit klart att ledningen i Human Care Norge AS tillsammans med ytterligare en person köper verksamheten och driver den vidare under det distributörsavtal som samtidigt tecknas mellan parterna. "Genom den här transaktionen får Human Care fortsatt tillgång till den norska marknaden genom en tillförlitlig distributör med gott renommé hos våra befintliga kunder." säger Peter Lindquist VD i Human Care. Försäljningen beräknas få marginell påverkan på omsättning och resultatet under 2009.

För ytterligare information kontakta:

Peter Lindquist
VD, Human Care HC AB
Mobil: 0704-269254
E-mail: peter.lindquist@humancaregroup.com

Henrik Wikrén
CFO, Human Care HC AB
Mobil: 0733-679679
E-mail: henrik.wikren@humancaregroup.com

Human Care utvecklar och tillverkar hjälpmedel med god design, hög kvalitet och funktion som förhöjer livskvaliteten för den åldrande befolkningen i dess dagliga miljö. Bolaget och är noterat på First North där bolagets Certified Advisor är Remium.