Human Care HC AB (publ)

Human Care förlorade patenttvist

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2003 12:11 CEST

Human Care förlorade patenttvisten mot Liko i Svea hovrätt. Hovrätten
fann liksom tingsrätten att det svenska Roomepatentet skall
ogiltigförklaras. Human Care skall betala Likos rättegångskostnader på
cirka 300 000 kr. Beviljade patent i övriga världen berörs inte av domen
utan dessa består. Det är för tidigt att bedöma om domen skall
överklagas.