Human Care HC AB (publ)

Human Care HC AB årsredovisning 2005

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 09:00 CEST

Året som gått
• Nettoomsättningen ökade med 8 % och uppgick till 202,1 Mkr (186,7 Mkr).
• Rörelseresultatet ökade med 61 % och uppgick till 18,5 Mkr (11,6 Mkr).
• Resultatet efter fi nansiella poster ökade med 74 % och uppgick till 17,2 Mkr (10,0 Mkr).
• Periodens resultat ökade med 61 % och uppgick till 12,1 Mkr (7,6 Mkr).
• Resultat per aktie uppgick till 4,66 kr (2,89 kr).

Kort om Human Care
Human Care grundades 1993 och är noterat på Stockholmsbörsens o-lista. Företaget utvecklar och tillverkar hjälpmedel med god design, hög kvalitet och funktion som förhöjer livskvaliteten för den åldrande befolkningen i dess dagliga miljö. Human Cares nuvarande produktområden är taklyftssystem, rollatorer och specialhissar för rörelsehindrade. Företaget har betydande andelar av den svenska marknaden inom respektive produktområde liksom i övriga Norden.
Drygt 40 % av produktionen går på export. Förutom dotterbolag i usa (2006), Norge och Tyskland har bolaget distributörer i ytterligare tolv länder, däribland Storbritannien, Holland och Japan. Mer information finner du på hemsidan, www.humancare.se