Human Care HC AB (publ)

Human Care HC AB (publ) - Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 08:57 CET

Året i sammandrag samt fjärde kvartalet :
· Nettoomsättningen ökade med 10 % och uppgick till 222,8 Mkr (202,1 Mkr), kvartalet ökade med 2 % och uppgick till 58,0 Mkr (56,7 Mkr)
· Rörelseresultatet ökade med 15 % och uppgick till 21,3 Mkr (18,5 Mkr), kvartalet ökade med 18 % och uppgick till 5,7 Mkr (4,7 Mkr)
· Resultatet efter finansiella poster ökade med 18 % och uppgick till 20,4 Mkr (17,2 Mkr), kvartalet ökade med 23 % och uppgick till 5,6 Mkr (4,5 Mkr)
· Årets resultat ökade med 20 % och uppgick till 14,5 Mkr (12,1 Mkr), kvartalet ökade med 38 % och uppgick till 4,2 Mkr (3,0 Mkr)
· Resultat per aktie uppgick till 5,58 kr (4,66 kr) och kvartalet uppgick till 1,60 kr (1,15 kr)
· Styrelsen föreslår en utdelning på 1,00 kr (1,00 kr) per aktie för 2006
· Prognos för 2007: Fortsatt ökad omsättning och förbättrat resultatVD:s kommentar
"Framgången fortsätter och 2006 blev ett starkt år, både avseende tillväxt och lönsamhet"

Freedom to move är företagets vision och därmed dess drivkraft i ord. Det är en formulering som fått oss på företaget att ytterligare reflektera över det viktiga arbete vi håller på med. Det är ju friheten att kunna röra sig som vi erbjuder våra kunder med våra produkter. Detta kommer att efterfrågas av allt större grupper i takt med att antalet äldre över 80 år i världen ökar lavinartat, ifrån ~10 % till ~20 % av den totala folkmängden under kommande halvsekel.

Denna formulering - freedom to move - och vårt metodiska arbete under de tre senaste åren med vår strategi - med fokus på internationalisering och effektivisering - ligger bakom framgången under 2006.

Exporten ökade med 16 % och exportandelen uppgår numera till 45 %. I synnerhet vårt amerikanska bolag var en starkt bidragande faktor till detta. Glädjande nog ökade även försäljningen på den svenska marknaden med 6 %. Resultatet efter finansiella poster ökade med 18 % och avkastningen på sysselsatt kapital ökade till 17,4 %.

Avslutningsvis är det min övertygelse att efterfrågan på koncernens produkter fortsätter att öka under 2007.

Kort om Human Care :
Human Care grundades 1993 och är noterat på OMX nordiska lista. Företaget utvecklar och tillverkar hjälpmedel med god design, hög kvalitet och funktion som förhöjer livskvaliteten för den åldrande befolkningen i dess dagliga miljö. Human Cares nuvarande produktområden är taklyftssystem, rollatorer och specialhissar för rörelsehindrade. Företaget har betydande andelar av den svenska marknaden inom respektive produktområde liksom i övriga Norden. Cirka 45 % av produktionen går på export. Förutom dotterbolag i USA, Norge och Tyskland har bolaget distributörer i ytterligare tolv länder, däribland Storbritannien, Holland och Japan.
Styrelsen består av Bruce Grant (ordförande), Per-Arne Sandström, Åke Fredriksson, Margaretha Spjuth, Anders Rothstein (VD) samt Fredrik Strömbeck (suppleant).
Mer information finner du på hemsidan, www.humancare.se