Human Care HC AB (publ)

Human Care HC AB (publ) - Delårsrapport januari – september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 09:22 CEST

• Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 45,7 Mkr (39,6 Mkr), för niomånadersperioden 145,4 Mkr (133,5 Mkr)
• Rörelseresultatet i kvartalet uppgick till 4,5 Mkr (1,6 Mkr), för niomånadersperioden 13,8 Mkr (10,5 Mkr)
• Resultatet efter finansiella poster i kvartalet uppgick till 4,2 Mkr (1,1 Mkr), för niomånadersperioden 12,7 Mkr (9,1 Mkr)
• Periodens resultat i kvartalet uppgick till 3,0 Mkr (0,9 Mkr), för niomånadersperioden 9,1 Mkr (6,6 Mkr)
• Resultat per aktie i kvartalet uppgick till 1,15 kr (0,32 kr), för niomånadersperioden 3,51 kr (2,53 kr)
• Prognos för 2005: Ökad omsättning och väsentligt förbättrat resultat efter finansiella poster

http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=142270&fn=wkr0001.pdf