Human Care HC AB (publ)

”Human Care justerar tidigare lämnad prognos för 2004”

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2004 11:07 CEST

Human Care justerar tidigare lämnade prognos för 2004, som angav ”ökad omsättning med förbättrat resultat efter finansiella poster”, till omsättning i paritet med föregående år och resultat efter finansiella poster i intervallet

8-10 Mkr, före jämförelsestörande poster.

Justeringen beror främst på kostnader i samband med organisationsförändring, ökade materialkostnader (stål) och återhållsamhet inom kommuner och landsting på den svenska marknaden.

Orderingången på exportsidan inom samtliga produktområden utvecklas positivt. Samtidigt har ett antal strategiska beslut fattats under kvartal 2 och 3, vilket gör att bedömningen är positiv för framtiden.

För ytterligare information vänligen kontakta.
Anders Rothstein
VD & koncernchef

Human Care HC AB (publ)
Kontor: 046-18 91 75
Fax: 046-18 91 22
Mobil: 0705-18 91 04
e-mail: anders.rothstein@humancare.se

Kort om Human Care
Human Care etablerades 1993 och är sedan augusti 2003 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Företaget utvecklar, producerar samt marknadsför hjälpmedel för främst äldrevården. Nuvarande produktområden är taklyftssystem, rollatorer och specialhissar för rörelsehindrade. Företaget har mellan 20 och 40 procent av den svenska marknaden inom respektive produktområde samt stora marknadsandelar i resten av Norden. Närmare 40 procent av produktionen går på export och förutom dotterbolag i Norge och Tyskland har bolaget distributörer i ytterligare tolv länder, däribland USA och Japan. Mer information hittar du på: www.humancare.se