Humana

Humana presenterar Kvalitetsredovisning 2015

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2016 15:04 CEST

Humana har under 15 år gått från att vara ett lokalt assistansföretag till att bli ett av Sveriges ledande privata och idédrivna omsorgsföretag med en utpräglad kvalitetskultur. I år presenterar Humana för första gången en kvalitetsredovisning på koncernnivå med syfte att på ett öppet och transparent sätt delge hur vi arbetar för att utveckla och stärka våra verksamheter.Ambitionen är att Humanas kvalitetsarbete också ska bidra till en positiv utveckling av omsorgsbranschen. I de mätningar som görs där Humana kan jämföras kvalitetsmässigt mot andra aktörer i marknaden – såväl privata som offentliga – uppvisar Humana genomgående mycket goda resultat.

- Kvalitet betraktas alltför ofta som något subjektivt. Men ska vi höja kvaliteten i svensk omsorg är det angeläget att följa objektiva kvalitetsmått som är lätta att mäta, värdera och jämföra över tid och mellan enheter. Tyvärr saknas nationellt överenskomna kvalitetsmätningar inom stora delar av omsorgen, konstaterar Humanas kvalitetsdirektör Eva Nilsson Bågenholm.

- Ett undantag är dock äldreomsorgen som har kommit en bit på väg och där har användningen av kvalitetsregister bidragit till snabb utveckling, bland annat inom demens- och palliativ vård, fortsätter Nilsson Bågenholm.

Denna kvalitetsredovisning beskriver våra olika verksamheter, hur vi arbetar med kvalitet och måluppfyllnad samt visa exempel på de åtgärder vi vidtar för att förbättra oss systematiskt. Vår förhoppning och absoluta ambition är att Humanas kvalitetsarbete bidrar till att utveckla hela omsorgsbranschen.

Här hittar du kvalitetsredovisningen: http://www.humana.se/kvalitetsredovisning


För mer information, vänligen kontakta:

Eva Nilsson Bågenholm

Kvalitetsdirektör Humana

eva.nilssonbagenholm@humana.se

Mobil: 070-000 18 55

Patrik Silverudd

Pressansvarig

patrik.silverudd@humana.se

0766-112 111


Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 14 000 engagerade medarbetare i Sverige och Norge som utför omsorgstjänster till över 7 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2015 uppgick rörelseintäkterna till 5 655 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på www.humana.seeller corporate.humana.se