Dialogos Förlag

Humanismens födelse - en föreläsning

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2016 11:07 CEST

Anders Bergman

Välkomna till Historiska museet onsdagen den 12 oktober kl.18,00-19.00, föreläsning om

"Humanismens födelse"

Författaren Anders Bergman berättar om de italienska renässanshumanisterna som i övergången från medeltid till modern tid spelade en avgörande roll. Inspirerade av antika verk, som i många fall hade glömts bort sedan sekler i Europa, presenterade de nya idéerna om etik, politik och pedagogik.

Till skillnad från hur fördomarna har gått i alla tider om humanister var framväxten av deras rörelse en direkt konsekvens av det allt mer urbaniserade samhällets behov av språkkunniga administratörer och politiskt insiktsfulla rådgivare. På så sätt blev deras tankar tidens viktigaste intellektuella strömning, karriärväg och statusmarkör. Men eftersom de verkade i skarven mellan de två stora epokerna i vår civilisation har deras insatser ofta marginaliserats, missförståtts eller förbisetts.

Utan dessa modernitetens stigfinnare, skulle varken reformation eller naturvetenskaplig revolution kan föreställas ha ägt rum.

Anders Bergman (f. 1980) är fil.mag. i litteraturvetenskap från Uppsala universitet och i dag verksam i förlagsbranschen. Hans senaste böcker är 365 dagar - utdrag ur kända och okända dagböcker (2014) samt Petrarca och litteraturen (2012).

Fri entré, anmälan här

https://www.facebook.com/historiska/posts/10153926431072322

Dialogos förlag - det lilla förlaget med de stora böckerna! Utgivning av facklitteratur inom områden som historia, religionshistoria, juridik, biologi, språk, mat & dryck, etnologi, samhällsfrågor med mera.