Abbott

HUMIRA® är effektivt som behandling av personer med den reumatiska ryggsjukdomen axial spondylartrit

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2011 15:20 CET

Under den pågående reumatologkongressen American College of Rheumatology Annual Scientific Meeting (ACR) i Chicago presenterades idag fas-III data från ABILITY-1-studien som visar att HUMIRA är mer än dubbelt så effektivt vid behandling av axial spondylartrit (axial SpA) jämfört med placebo.

Spondylartriter är ett samlingsnamn för en grupp likartade sjukdomar, där bland annat psoriasisartrit, Bechterews sjukdom och axial SpA ingår. Vid axial SpA kan konventionell röntgenundersökning av sakroiliakalederna vara normal trots att lederna är inflammerade och ger upphov till smärta hos patienten. För att få diagnosen axial SpA ska patienten upplevt ryggsmärta i mer än tre månader samt uppnå minst ett av kriterierna för att ha en spondylartrit. Axial SpA är nära relaterat med Bechterews sjukdom, det kan ibland vara så att axial SpA är ett förstadium som övergår till Bechterews sjukdom. Diagnosen Bechterews sjukdom ställs vanligen efter att patienten varit sjuk i 5-10 år eftersom kriterierna för diagnos kräver att förändringar i lederna kan ses på röntgen. Det vanligaste symptomet vid axial SpA är långvarig smärta i nedre delen av ryggen, på grund av inflammation i sakroiliakalederna.

Resultaten från ABILITY-1-studien visade efter 12 veckor att dubbelt så många patienter som behandlades med Humira (adalimumab) uppvisade 40 procents förbättring av symptomen enligt Assessment of SpondyloArthritis international Society criteria (ASAS 40) jämfört med patientgruppen som behandlades med placebo. ASAS uppdaterade nyligen sina kriterier för att fånga upp personer med axial spondylartrit (axial SpA) som annars riskerar att inte få en fastställd diagnos. ABILITY-1-studien är den första globala studien som använder sig av de nya kriterierna.

- Många som drabbas av axial SpA insjuknar redan i unga år, 20-30 årsåldern. Därför känns det extra viktigt att ställa en diagnos tidigt i sjukdomsförloppet så att de kan få lämplig behandling och därmed uppnå god livskvalitet, säger Lennart Jacobsson, professor i reumatologi vid universitetssjukhuset i Malmö.

192 patienter med axial SpA deltog i den globala ABILITY-1-studien. 36.3 procent av de patienter som behandlades med HUMIRA nådde 40 procents förbättring av symptomen enligt ASAS nya kriterier efter 12 veckor. För placebogruppen var motsvarande siffra 14.9 procent. När det gäller antalet oönskade händelser (såsom biverkningar och infektioner) var de i nivå med placebo med en lite högre andel allvarliga oönskade händelser i HUMIRA-gruppen (3.2 procent jämfört med 1.0 procent).

- HUMIRA är en av de mest studerade biologiska läkemedlen på marknaden. Våra vetenskapliga erfarenheter kring Humira fungerar som en stark grund för att försöka möta otillfredsställda kliniska behov exempelvis för patienter med axial SpA för att på så sätt möjliggöra att patienter får tillgång till fler behandlingsalternativ, säger John Leonard, M.D., senior vice president, Pharmaceuticals Research and Development, Abbott. 

Humira är idag godkänt för behandling av två typer av spondylartriter, Bechterews sjukdom och psoriasisartrit.

Om Abbott

Abbott är ett vittomspännande, globalt hälso- och sjukvårdsföretag som forskar, utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedel och medicinska produkter inklusive diagnostik, nutrition och medicinska instrument. Abbott har cirka 90 000 anställda och marknadsför sina produkter i fler än 130 länder. Abbott har sitt svenska huvudkontor i Solna och har 300 anställda.

Information om Abbott finns på företagets hemsida på www.abbott.com och www.abbott.se