Vulkanmedia

Hundra år av svensk-franskt samarbete

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2016 11:39 CET

Följ den rika historien om de svenska företagen och Handelskammaren i Frankrike under mer än hundra år! Ett sekel av svenska företag i Frankrike kartlägger en essentiell pusselbit i historien om svensk-franskt samarbete.

I början av 1900-talet blev Frankrike ett av de första länderna i världen för de blivande svenska multinationella företagens utlandsetableringar. Och 1915, mitt under brinnande första världskrig, bildades Svenska Handelskammaren i Frankrike för att stödja svenskt näringsliv och den svensk-franska handelsutvecklingen.

Följ den rika historien om de svenska företagen och Handelskammaren i Frankrike.

Det är en spännande resa genom olika tidevarv mot bakgrund av ekonomisk-politiska omvärldsförändringar och den tekniska utvecklingen.

En mångfald av illustrationer och berättelser belyser en värld i konstant förändring och vittnar om företagens kraft och betydelsen av aktörer som Alfred Nobel, Ivar Kreuger, Raoul Nordling m. fl.

Boken inbjuder till reflexion om framtiden utifrån ett franskt, svenskt, europeiskt och globalt perspektiv. Här skapas visioner med historien som perspektiv samt förmedlas tankar från experter om framtida möjligheter och utmaningar.

Ett sekel med svenska företag i Frankrike av Svenska Handelskammaren släpps på Vulkan Förlag på både svenska och franska.

För mer information och recensionsexemplar, var vänlig kontakta:

Jimmy Sjökvist
jimmy.sjokvist@vulkan.se
073-6894122

Alla bär på en berättelse - har du gett ut din?