Fältbiologerna

Hundratals väntas till demonstration mot gruvboomen i Stockholm

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2014 07:50 CEST

På söndag den 18 maj klockan 10.00 väntas uppemot 600 personer sluta upp på Sergels torg i Stockholm i en demonstration mot gruvboomen - för en hållbar mineralpolitik. Demonstranterna har gått samman för att de vill se en långsiktigt hållbar mineralpolitik, som tar hänsyn till miljö och framtida generationer. Demonstrationen är initierad av Fältbiologerna och Urbergsgruppen och stöds av ett 20-tal andra organisationer.

- Regeringen arbetar aktivt för att så snabbt som möjligt sälja ut den svenska berggrunden på världsmarknaden, så att Sverige ska kunna stoltsera som Europas ledande gruvnation, säger Sara Vikström Olsson, ordförande i Fältbiologerna. Att det sker på bekostnad av viktiga ekosystemtjänster - rent vatten att dricka och en natur utan gifter - verkar inte vara medtaget i ekvationen.

På söndag samlas de som får ta konsekvenserna av den exploateringsvänliga politiken. Människor från de drabbade områdena runt om i Sverige reser till Stockholm för att protestera mot det ohållbara i regeringens mineralstrategi och den ålderdomliga minerallagen. Demonstranterna är unga och gamla, från norr till söder och kräver en radikal förändring av minerallagen och en omskrivning av mineralstrategin.

- Vi som är unga idag vill ha en framtid för oss och våra barn. Vi vill inte behöva städa upp efter de gruvetableringar som görs idag, avslutar Sara Vikström Olsson.

Samling kl 10.00 Sergels torg

Marsch till Norra Bantorget

Tal och musik kl 12.00 Norra Bantorget

Bland talarna finns Stefan Mikaelsson, ordförande för Sametinget, Åsa Moberg och Göran Greider.

På demonstrationens webbplats finns lista över samtliga talare samt arrangörer: http://gruvdemo.se

Kontakt:

Sara Vikström Olsson

073-423 79 50

sara.vikstrom.olsson@faltbiologerna.se


Fältbiologerna

Ute i naturen. Inne i miljödebatten.

Fältbiologerna är Sveriges största förening för natur- och miljöintresserade ungdomar.