Djurens Rätt

Hundratusentals möss räddas från djurförsök genom EU-beslut

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 11:55 CET

300 000 möss har hittills använts varje år för att se om skaldjur är giftiga för människor att äta. Detta genom en teknik som inte ens är säker. Det är EU på väg att ändra genom ett nytillkommet tillkännagivande.

Enligt  EU: s lagstiftning får skaldjur endast säljas som livsmedel om det har fastställts genom regelbundna partitestningar att de inte innehåller biotoxiner. Marina biotoxiner, som är farliga för människor, kan finnas i skaldjur som musslor, ostron och pilgrimsmusslor.

Den metod som används idag är både grym och trubbig. Den går ut på att injicera extrakt från skaldjur i tre möss. Om två av de tre mössen dör anses skaldjuren inte vara säkra för människor. Metoden anses dock otillförlitlig av EFSA (European Food Safety Agency), som nyligen publicerade några yttranden som bekräftar att testet inte är tillförlitligt nog för att garantera människors säkerhet. Under 2009 föreslog EU-kommissionen att ändra reglerna för påvisande av marina biotoxiner genom att anta förslag till ändring av förordning 2074/2005.

Vid ett möte nyligen i kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa (SCoFCAH) stödde medlemsstaterna EU-kommissionens förslag om att ersätta metoden med ett kemiskt test som inte innebär användning av djur. Detta kemiska test kommer att användas för att spåra diarréframkallande marina biotoxiner i skaldjur.

- Djurens Rätt välkomnar detta tillkännagivande från EU-kommissionen, som är en följd av vårt och andra djurrättsorganisationers påverkansarbete. Det kan rädda livet på uppskattningsvis 300 000 möss om året, säger Cecilia Mille, ansvarig för internationella frågor på Djurens Rätt.

 - Men vår glädje grumlas av  att djurmetoden kommer att  fortsätta att användas under en övergångsperiod på upp till tre år.

Presskontakt
Lise-Lott Alsenius
070-649 2041