Vägverket

Hur är det att resa som funktionshindrad i Västerbottens län?

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2003 11:00 CET

Inbjudan till Hela resan - en konferens kring resande för personer med funktionshinder i Västerbotten

Medlefors folkhögskola i Skellefteå TISDAG 28 oktober 2003
Klockan 09:30 – 16:00
Med DUNS-teatern, Umeå

Syftet med konferensen Hela resan är att ge bred information om hur det är att resa som funktionshindrad i Västerbottens län. Framför allt vill vi öppna möjligheterna för att skapa en gemensam plattform för vägen mot ett tillgängligt resande i länet.
Konferensen är ett samarrangemang av Svenska kommunförbundet, Västerbottens läns landsting, Handikapprörelsen i Västerbotten och Vägverket Region Norr.

Ur övriga programmet
• Resvanor i Västerbotten, Einar Tufvesson Vägverkets huvudkontor
• Aktuellt på riksnivå, Gunilla Bergman Rikstrafiken
• Hur ser det ut i våra kommuner, Bernt Vedin Kommunförbundet
• Ambitionen att förändra, Östen Eriksson, Länstrafiken Västerbotten

Morgonfika från kl 09:00, lunch och eftermiddagsfika.

Välkommen!


Kontaktperson:
Vid frågor kontakta Caroline Fjellström, Vägverket Region Norr, tfn 0920 -24 37 00 vx eller
Sofie Edberg, Västerbottens läns landsting, 090-785 72 40.
Region Norr


--------------------------------------------------------------------------------

Informationsenheten: Postadress: Box 809 971 25 Luleå. Telefon: 0920 - 24 37 00. Telefax: 0920 - 24 37 26. e-post: vagverket.lul@vv.se
Informationsansvarig: Bengt Jonsson Telefon: 0920-24 38 09. Mobil: 070-538 38 09. Telefax: 0920- 24 38 60. e-post:
bengt-t.jonsson@vv.se