ma-konsult osby

Hur arbetar mindre företag med effektivisering?

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2012 20:49 CEST

Ett mindre företag har inte resurser att arbeta som de stora. I princip skulle verktygslådan fungera, men en annan arbetsgång kan bli aktuell. Klassning av sortimentet och uppföljning vad man tjänar pengar på är viktig. Man inte har någon IT-avdelning och använder mer manuella arbetssätt, här finns en stor effektivisrings potential. Producerar gör man, men köper lego istället för att göra allt själv, blir därmed mer kännslig för prisjusteringar. Tillverkar mot lager, så kundorderpunkten blir inte lika intressant. Däremot har man ofta en enklare och rakare ledningsstruktur.Talar inte om mål och uppföljning,  första frågan är ”tjänar vi pengar”, andra möjligen ”är kunderna någorlunda nöjda”. Några direkta problem identifierar, eller arbetar man inte med. Saknar resurser att starta projekt. Ta in utomstående konsult blir för dyrt.  Eller?

Hur skulle en verktygslåda för dessa företag kunna se ut? Vi tittar på Sortiment,  Produktion, Kundorderpunkt, IT-stöd, Ledning och Problemanalys.

Sortimentet  Dela upp i A,B,C artiklar,  Ex  försäljning 48,4mkr, nuvarande lagervärde 16,3mkr. framtida lagervärde  11,5mkr.    A-artiklar 41st  står för 61% av försäljningen och 35% av lagervärdet. Vi ger dessa artiklar en ledtid på 10 dagar, ekonomisk kvantitet 50st och säkerhetslager 30st,  nya lagervärdet. 3,4mkr mot gamla  5,7mkr  alltså nästan halvering av lagervärdet, Artiklarna hanteras och kontrolleras ofta,  får aldrig ta slut.  B-artiklar 184st står för 27% av försäljningen och 25% av lagervärdet.  Vi ger dessa artiklar en ledtid på 12 dagar, ekonomisk kvantitet 100st och säkerhetslager 50st,  nya lagervärdet. 2,8mkr mot gamla  4,17mkr  alltså även här ganska stor nerskärning  Artiklarna behöver  kontroleras men inte lika ofta.   C-artiklar 1889st dessa står för 12%av försäljningen men 40%av lagervärdet.  Vi ger dessa artiklar en ledtid på 20 dagar, ekonomisk kvantitet 250st och säkerhetslager 100st. Nya lagervärdet. 5,2mkr mot gamla 6,5mkr. Vi lägger inte ner så mycket tid att hantera dessa artiklar.

Produktion Vi gör det vi är bra på och har maskinpark för detta. Resten köper vi som lego från liknande firmor med annan inriktning och maskinpark, gärna nära oss för att slippa dyra transporter.

Kundorderpunkt  Vi tillverkar egna artiklar mot lager för att kunna sälja till en större mängd kunder med korta ledtider, samt artiklar till speciella kunder,  men inte mot prognos eller lager, utan vid order, kräver lite längre ledtider.

IT-hjälpmedel. Vi använder system till att registrera kundorder,  faktorering och bokföring. Manuell styrning av produktion, lager och inköp.  Ingen koppling till IT-system.

Ledning. Till skillnad från större företag finns ingen ledningsgrupp. Ägarfamilj/er styr företaget, någon ansvarar för ekonomi, någon för produktionen, arbetsledare/försteman styr på "golvet". Alla vet vad som händer, korta beslut/rapport vägar.

Problemanalys. 4 frågor 1. Tjänar vi pengar?  2 Har vi något material?  3 När kan vi leverera?   4 Klagomål?

Ett effektivitetsprojekt och/eller en analys av nuvarande rutiner och arbetssätt kan ge ganska stora besparingar. Gruppera artiklar,  regler för att styra lager. Analysera ställtider. Hantera inköp. Behöver det inte bli så dyra om man använder extern konsultfirma, ofta kort Payoff tid. Fast ledningen får räkna med att deltaga en hel del när arbetet ska omvandlas till "verklighet".

Vi kan ge  synpunkter (inte hemmablind), deltaga,  kontakta oss för en offert.  info@ma-konsult.se  eller ring för disskusion vad vi kan göra för ER  0479-42207

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

      

Konsult inom Logistik, IT, Lean Thinking. Analyser, rådgivning, utbildning, projektarbete. Speciallitet: lagerhantering.

Läs mer på www.ma-konsult.se