Stockholms Läns Landsting

Hur arbetar psykiatrin? Temavecka ger svar (SLSO)

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2006 13:13 CET

– Det finns ett stort intresse för psykiatri i samhället och genom att bjuda in till Psykiatrins vecka vill vi ge kunskap om hur vi arbetar inom psykiatrin i Stockholm, säger Per-Olof Sjöblom, biträdande sjukvårdsdirektör och psykiatrisamordnare för Stockholms läns sjukvårdsområde.

Programmet för Psykiatrins vecka rymmer föreläsningar, frågestunder, samtal och utställningar inom olika aktuella områden. På måndag den 6 november inleds veckan med en föreläsning på temat ”Hjärta eller hjärna, varför blir man psykiskt sjuk” med Martin Ingvar och Marie Åsberg. Dagen avslutas med en frågestund där besökarna kan ställa frågor om bl a beroende, depression, neuropsykiatri, psykoser och ångest.

”Patienten som konsult i vården” är ett utvecklingsprojekt som bedrivs inom flera psykiatriska kliniker med medel från Nationell psykiatrisamordning. Brukarinflytande är ett tema som aktualiser-as på olika sätt under Psykiatrins vecka.

– På tisdag den 7 november har vi glädjen att presentera ett program med flera av länets anhörig- och patientföreningar. De delar med sig av sina erfarenheter ur ett brukarperspektiv genom att ge sin syn på insjuknande, behandling och återhämtning, berättar Per-Olof Sjöblom.

Vad säger politikerna? På onsdag den 8 november blir det en debatt om psykiatrin i Stockholm idag och i framtiden. Medverkar gör bl a ledande politiker från Stockholms läns landsting och Stockholms stad samt representant från Nationell psykiatrisamordning.

– Vi ser fram emot ett spännande samtal om vårdens resurser och resultat där vi får höra både vad de politiker som tillträder i Stockholms stad och i landstinget vill satsa på, och vad de politiker som är i opposition kommer att driva för frågor. Det ska också bli intressant att knyta an till det arbete som nu slutförs inom ramen för Nationell psykiatrisamordning, säger Per-Olof Sjöblom. Vad betyder det t ex för patientens delaktighet i vården?

Psykiatrins vecka avslutas torsdag den 9 november med lokala program på de olika psykiatriska verksamheterna i länet.


För mer information om Psykiatrins vecka, se www.slso.sll.se.

Du kan också kontakta Bill Eriksson, kommunikationsdirektör och pressansvarig, på tel 070-737 51 33 eller Marianne Spiik, koordinator för Psykiatrins vecka, tel 070-764 82 65.