Södertörns högskola

Hur arbetar vi med bildning i praktiken?

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2012 09:06 CET

På en konferens den 29-30 mars samtalar forskare från svenska och utländska lärosäten om bildning och när och hur det kan förverkligas i praktiken i den högre utbildningen.

Vid Södertörns högskola och Högskolan på Gotland arbetar man målmedvetet och kontinuerligt med bildning i verksamheten. Den 29-30 mars anordnar de två lärosätena tillsammans en konferens med titeln ”Bildning – i praktiken?”. Konferensen belyser och diskuterar olika pedagogiska modeller och trender inom både den tyska bildningstraditionen och den anglosaxiska Liberal Education-traditionen. Från äldre klassiska förebilder och ideal till mer moderna omtolkningar i dagens verksamheter liksom bildning i ett samhälleligt och lokalt perspektiv. Betoningen ligger på hur bildningsidealen kan omsättas i den akademiska praktiken. Nyckeltalarna kommer från lärosäten i USA, Nederländerna, Tyskland och Sverige.

Kritiskt tänkande och nätburen utbildning är två teman

Två av konferensens teman är bildning i nätburen utbildning samt förhållandet mellan bildning och kritiskt tänkande.

– Som jag ser det är kritiskt tänkande en del av bildningsbegreppet, men bildning bör inte reduceras till att handla om enbart kritiskt tänkande. Bildning är fråga om så mycket mer än tänkande. Det inkluderar hela människans utveckling, kognitivt, moraliskt och estetiskt, berättar Anders Burman, idéhistoriker som länge forskat om och arbetat med bildning, Liberal Education och kritiskt tänkande, bland annat inom Centrum för lärande och bildning vid Södertörns högskola.

– För mig handlar det om att återigen lära om. Under min egen studietid var jag med om Liberal Education, utan att veta om det, berättar Maria Brunskog, kulturvårdare med lång praktisk erfarenhet av bevarandearbete. Senare under yrkeskarriären har jag mött ett alltmer instrumentellt sätt att resonera om och i utbildningsfrågor, särskilt bland studenter jag mött. Jag tror många andra har samma erfarenhet av dagens utbildningssystem. Att stödja lärande på ett sätt som utmanar och tar tillvara mer hos varje individ är en framtidsfråga. Som lärare behöver man både inspiration och kunskap, baserad på forskning och beprövad erfarenhet om bildning. Till konferensen kommer personer som kan bidra med båda.

Konferensen ”Bildning i praktiken?” vänder sig till personal vid Högskolan på Gotland och Södertörns högskola och till kollegor vid andra lärosäten. Även media är varmt välkomna. Konferensen hålls på Högskolan på Gotland i Visby.

Läs mer

Kontakt

Anders Burman, Södertörns högskola: 08-608 45 79 eller anders.burman@sh.se

Maria Brunskog, Högskolan på Gotland: 0498-29 99 87 eller maria.brunskog@hgo.se

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett ungt och dynamiskt lärosäte med unik profil, beläget i Flemingsberg i södra Stockholm. Vid högskolan bedrivs kvalificerad forskning. Särskilt starka forskningsområden är Östersjö- och Östeuropaforskning, samtidshistoria, institutionell förändring i det moderna samhället, interreligiösa relationer, genusstudier, kritisk kulturteori, estetik och miljövetenskap.

Ett mångvetenskapligt arbetssätt är utmärkande för högskolan. Samverkan över ämnesgränserna betonas för att nå nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen. Verksamheten vid Södertörns högskola genomsyras av ledorden mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig bildning.