Umeå kommun

​​Hur bedöms Umeå kommun?

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2016 18:45 CEST

Nu är det nio dagar kvar för 1 200 umebor att skicka in sin uppfattning om Umeå kommun. Den 11 maj stängs årets medborgarundersökning. Vad tycker man om Umeå kommun som plats att bo och leva på? Hur bedömer umeborna skolan, infrastrukturen, äldreomsorgen och kommunikationerna? Hur ser man på inflytandet i kommunen? Vad tycker man om miljöhuvudstadssatsningen? Det är sådant Umeå kommun vill veta.

Umeå kommun vill erbjuda alla umebor en så bra kommun som möjligt. Just nu deltar Umeå i Statistiska centralbyråns (SCB) årliga stora medborgarundersökning, ett viktigt underlag för att kunna förbättra verksamheterna för alla Umeås invånare. 1 200 invånare har fått enkäten i brevlådan som ska besvaras innan 11 maj.

Kommunen vill genom undersökningen veta hur umeborna ser på kommunen och kommunens verksamheter. Vad tycker man om Umeå som plats att bo och leva på? Hur bedömer man skolan, infrastrukturen, äldreomsorgen och kommunikationerna? Hur ser man på inflytandet i kommunen? Vad tycker man om miljöhuvudstadssatsningen? Det är sådant kommunen vill veta.

Allas svar är viktigt!

-  De svar vi får in är en viktig del i vårt förbättringsarbete. Ständiga förbättringar är en del av vår värdegrund. Vi hoppas att alla som fått enkäten har möjlighet att ta sig tid att svara, säger Jonas Jonsson, stadsdirektör.

Alla som har fått undersökningen utgör ett ”Umeå i miniatyr”. Svaret kan inte ersättas med någon annans svar och det är viktigt att man får en så rättvis bild som möjligt.

Alltid lämna synpunkter

Oavsett om man deltar i SCB:s undersökning eller inte kan man som alltid lämna synpunkter och förslag till kommunen på annat sätt. Läs mer på www.umea.se/kontakt.Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.