Örebro universitet

Hur blir man framgångsrik inom hotell- och restaurangbranschen?

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2012 10:20 CET

Restaurang- och hotellhögskolan vid Örebro universitet har fått 1 miljon kronor från Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, BFUF, för att undersöka besöksnäringens villkor och utvecklingsmöjligheter. Målet är att samla den kunskap som både företagare och arbetstagare behöver för att höja kompetens och affärsmässighet och för att förbättra förhållandena för både kvinnor och män inom restaurang- och hotellbranschen.

Örebroforskarna ska undersöka hur restaurangbranschen har utvecklats historiskt från kalaskokerskor till gourmetkrögare och jämföra det med dagens förhållanden. Vilka villkor och möjligheter har matlagare, kockar, gourmetkrögare, matproducenter och måltidsentreprenörer i Sverige i dag?

– Vi ska undersöka om det finns en specifik väg för entreprenörer att gå för att lyckas. Vilka är drivkrafterna och vilka blir framgångsfaktorerna, säger Inger M Jonsson, forskare i måltidskunskap vid Örebro universitet som kommer att hålla projektet tillsammans med doktorand Lotte Wellton

En växande del av Sveriges ekonomi

Restaurangbranschen ändrade vår syn på mat och måltider när matlagningen övergick från att vara något som sysselsatte kvinnorna i hemmet till att bli en utåtriktad verksamhet i lokaler öppna för allmänheten.

– I dag sker ännu ett skifte. Restaurang- och hotellbranschen övergår från att vara en avgränsad företagsbransch till att bli en evenemangsindustri, som dessutom förväntas skapa en betydande del av samhällets tillväxt, säger Inger M Jonsson.

Besöksnäringen står för en växande del av Sveriges ekonomi och sysselsättning. Den har vuxit snabbare än Sveriges BNP de senaste 10 åren och omsatte 255 miljarder kronor år 2010.

– Trots det är utrymmet att driva innovationsarbete ofta begränsat och det är första gången som Besöksnäringens utvecklingsfond delar ut medel till forskning. Vi vill generera kunskap som är användbar för branschens företagare och arbetstagare och vi kommer att samverka med Restauranghögskolan i Umeå för att stärka forskningen inom ämnet måltidskunskap, säger Inger M Jonsson.

För mer information kontakta Inger M Jonsson: inger.m.jonsson@oru.se, 019-302010, 070-2372200


Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med 17 000 studenter och  1 200 anställda. Universitetet har utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, medicin, undervisning, musik och idrott. Vi erbjuder 60 utbildningsprogram på grundnivå och 30 program på avancerad nivå samt cirka 800 fristående kurser. www.oru.se