Nationella sekretariatet för genusforskning

Hur blir man matematisk?

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2012 11:00 CEST

Matematisk – är det något man kan bli? Varför finns fortfarande uppfattningen att pojkar är bättre än flickor på matematik? I en workshop på Skolforum 30 oktober arrangerad av Genusskolan.se visare en forskare och en danspedagog hur matematik kan bli lustfyllt för alla elever.

Forskaren och förskolläraren Anna Palmer har som lärarutbildare mött många blivande pedagoger i förskola och grundskola som känner motvilja mot matematik. Genom århundraden har matematik formats som ett manligt område och det har varit svårt att koppla samman matematik med den omvårdande yrkesrollen för yngre barn.

Men Anna Palmer har tillsammans med pedagoger hittat kreativa sätt att arbeta med matematik som präglas av lust och nyfikenhet. Pedagogernas entusiasm smittar av sig på barnen och både flickor och pojkar blir matematiska.

I denna workshop delar Anna Palmer med sig av sina erfarenheter tillsammans med danspedagogen Elis Storesund som visar några praktiska övningar.

Medverkande:
Anna Palmer, fil dr i pedagogik vid Stockholms universitet
Elis Storesund, danspedagog.

Om du vill delta i seminariet måste du anmäla dig på Skolforums webbplats.

Här finns fler arrangemang på Skolforum som genomförs av Genusskolan.se.

Besök gärna Genusskolan.se i monter C11:44.

Nationella sekretariatet för genusforskning arbetar med att analysera och informera om genusforskningens utveckling och villkor.

Uppdrag
Nationella sekretariatet för genusforskning har som uppdrag att:
• Förbättra villkoren för genusforskning av hög internationell klass
• Synliggöra svensk genusforskning och bidra till samverkan med omvärlden
• Underlätta svensk genusforsknings internationalisering

Webbplats: www.genus.se