Frans Kocken /Smiling Mountain

Hur du skapar en bra laganda - temadag om ledarskap och gruppdynamik, 29 mars, centralt i Skåne.

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2012 14:36 CET

Den 29 mars organiseras en unik temadag inom landsbygdsprogrammets målområde "företagsutveckling". Den handlar om Gruppdynamik - hur du skapar en bra laganda. Här kan man lära sig mer om ledarskap. Seminariet finns plats på en kursgård centralt belägen i Skåne. Aktiviteten delfinansieras med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne Län. Småföretagare, men även alla andra intresserade med anknytning till landsbygden är välkomna.

Såhär skriver "Landsbygdsnytt" om temadagen:

"Vad är det som händer under ytan i en grupp? Hur kan jag som ledare få ett ökat förtroende? Hur får jag anställda att samarbeta i stället för att konkurrera? I slutet på mars ges du, under en dag, möjlighet till att utveckla dina ledaregenskaper för att skapa en bra laganda. Olika ledarstilar presenteras och du får reflektera över vilka stilar som du har mött och hur olika stilar kan passa till olika medarbetare. I programmet ingår också genomgång av olika faser i en grupputveckling och dessutom förs en diskussion kring vilka ledarstilar som passar vid de olika faserna. För att du ska få ut så mycket som möjligt av kursdagen ingår det även en ”e-kurs” som bl. a. innebär att en del reflektionsuppgifter presenteras för dig innan kursstart. Efter kursen får du ytterligare material och hemuppgifter. Passa på att utnyttja detta förmånliga erbjudande. Kursen genomförs den 29 mars kl. 9.00 – 16.30 i Lyby församlingsgård, centralt i Skåne. Deltagaravgiften på 475 kronor exkl. moms innefattar förtäring och kurskompendium. Kursledare är Frans Kocken, en föreläsare med stor kunskap inom psykologi och ledarfrågor. Du anmäler dig enklast via www.kompass.lrf.se , kurskod 13795. För mer information kontakta Frans Kocken tel. 0414-605 65. Välkommen!"

Den 3 april finns även en temadag som handlar om "Organisera-prioritera". Även denna aktivitet delfinansieras med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne Län.

Hemsida Frans Kocken /om uppläggen: http://smilingmountain.com/aktaledarskap/aktuellt

Direktlänk till anmälan Temadag 29 mars http://kompass.lrf.se/Courses/13795.aspx , Direktlänk till anmälan Temadag 3 april http://kompass.lrf.se/Courses/13796.aspx

Landsbygdsnytt nr 1 - 2012 http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/lantbruk-och-landsbygd/lantbruk/landsbygdsnytt/LandsbygdsNytt_1-2012_Sk%C3%A5ne.pdf

Smiling Mountain hjälper individ och organisation att utveckla självkännedom, ledarskap och livsbalans.

Smilingmountain.com