Svensk Energi

Hur ersätter vi kärnkraftens effekt? ”Vi kan inte vänta länge till”

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2014 14:56 CEST

Den svenska kärnkraften har efter några år av uppgraderingar åter börjat producera el stabilt och med större kapacitet. Inte minst betyder den höjda effekten större marginaler mot elbrist. Det är dags att börja planera för hur kärnkraftens egenskaper ska ersättas den dag den börjar tas ur drift.

På fyra år har kärnkraftens effekt (produktionsförmåga) ökat med 600 MW till nivån 9 530 MW vid senaste årsskiftet. Dessa uppgraderingar – som inte är helt klara ännu – innebär att mer el kan produceras. Det gäller såväl momentant, när elbehovet är stort tidvis under vintern i Sverige, och över året då ett visst energibehov ska täckas.

– Kärnkraften bidrar starkt till att vi har tillräcklig effekt i stunder när elbehovet är stort. Svenska kraftnät som äger stamnätet och ansvarar för Sveriges elbalans räknar med att 90 procent av kärnkraftens totala effekt finns tillgänglig vid en ansträngd situation, säger Svensk Energis vd Kjell Jansson och gör en jämförelse med vindkraften:

– En skillnad mot kärnkraften är att vindkraftens effekt inte kan tillgodogöras momentant vid situationer av stort elbehov. Svenska kraftnät räknar med att 6 procent av vindkraftens totala effekt finns tillgänglig vid en ansträngd situation. Den stora utbyggnaden av vindkraft ger däremot Sverige ett värdefullt tillskott av förnybar el, vilket bidrar till att täcka energibehovet. Under år 2013 installerades 725 MW vindkraft, mer än hela kärnkraftens uppgradering hittills.

Fakta som dessa om elproduktionen är enligt Kjell Jansson oerhört viktiga att beakta. Kraftslagen kompletterar varandra i elsystemet, men två sådana kraftslag som till exempel vindkraft och kärnkraft kan aldrig fullt ut ersätta varandra.

Kjell Jansson instämmer i Svenska kraftnäts syn på att den dag då kärnkraften börjar tas ur drift så är det effektfrågan som är den stora utmaningen. Svensk Energi efterlyser därför en politisk medvetenhet om detta när en ny politisk mandatperiod står för dörren och en eventuell energikommission kan bli aktuell efter valet.

– Med tanke på nya investeringskrav kan det bli aktuellt att viss kärnkraft börjar tas ur drift redan runt år 2020. Effektbrist kan alltså ganska snart vara ett faktum. Utmaningen är än större eftersom kärnkraften främst finns i södra Sverige som redan har underskott på elproduktion, säger Kjell Jansson.

När det gäller produktionen från kärnkraften förra året nådde både Ringhals och Forsmark sina bästa resultat på tio år. I Oskarshamn drogs resultatet ned av problem i reaktor 1 och 2.

Vill du veta mer?

Kontaktpersoner:
Kjell Jansson, vd Svensk Energi, mobiltel 0705-84 84 81
Kalle Lindholm, pressansvarig Svensk Energi, mobiltel 0709-96 25 90