Dyslexiförbundet FMLS

Hur få med alla i statistiken – även de personer som inte syns?

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2014 14:42 CEST

Seminarium i Almedalen tisdag 1 juli kl 14.00 på högskolan.

I stora undersökningar, som den om ”Svenskarna och internet”, fångas våra levnadsvanor upp. Urvalet är ”slumpmässigt” och enkäter sker med hjälp av frågeformulär. Men hur tillförlitliga är dessa metoder när det gäller personer med vissa specifika förutsättningar? Kanske är bilden vi får inte riktigt sann, eftersom vissa personer har svårt att svara på enkäter, eller kanske bor de i speciella boenden, som gör att de hamnar utanför urvalet. 

  • Att synliggöra personer med olika diagnoser och funktionsnedsättningar är viktigt, menar Stefan Johansson, som håller i skuggutredningen till ”Svenskarna och Internet”. Om vissa grupper är osynliga i statistiken blir det svårt att ringa in problem och forma en bättre tillvaro som inkluderar alla.

Metoder, som bygger på slumpmässiga urval av hela befolkningen, behövs naturligtvis, men de kan som sagt också osynliggöra små grupper.

  • Vi utgår från den stora undersökningen, som säger något om ”svenskarna”. Sedan genomför vi en motsvarande undersökning, med metoder som är bättre lämpade för personer med olika funktionsnedsättningar. För att få jämförbara svar måste vi då förändra sättet att fråga, vi måste komplettera med relevanta frågor och inte minst aktivt söka upp målgrupperna.

I studien som nu presenteras i Almedalen har man testat detta med grupp som har psykiska funktionsnedsättningar och en grupp från projektet ”Begripsam”, med deltagare som har olika typer av kognitiva funktionsnedsättningar, såsom dyslexi, ADHD, Autism, Aspergers syndrom och utvecklingsstörning.

Med medel från Arvsfonden och Vinnova driver Projektet Begripsam, företaget FunkaNu och KTH ett arbete för att skapa bättre verktyg för denna typ av undersökningar.

På ett seminarium i Almedalen den 1 juli presenteras skuggundersökningen till ”Svenskarna och Internet”. Undersökningen visar hur dessa grupper är delaktiga men tar också upp en diskussion om sättet att göra relevanta levnadsvaneundersökningar, som täcker in alla grupper i samhället.