Vänsterpartiet

Hur får svenska folket påverka EU:s nya konstitution?

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2003 13:22 CEST

Owe Hellberg, riksdagsledamot (v), ställer en fråga i riksdagen till statsminister Göran Persson om förslaget till EU:s nya konstitution.

- Folkomröstningen om EMU gav ett tydligt utfall. Kvinnorna, ungdomarna
och LO-medlemmarna sade tydligt nej. Deras två främsta skäl var
demokratiaspekten och självbestämmandet, skriver Owe Hellberg i sin fråga.

Nu ska den svenska regeringen och riksdagen behandla förslaget till en ny
konstitution för EU. Processen, som ska gå relativt fort, handlar mycket
om just de frågor som var vägledande för de svenska väljarnas utslag i
EMU-valet, dvs demokratin och självbestämmandet. I förslaget finns en
uppsjö av frågor som berör demokratin och där riksdagens makt, liksom det
svenska självbestämmandet, minskar, t ex förslagen att:

· EU ska ha en utrikesminister som ska leda en gemensam utrikespolitik
· säkerheten ska stärkas av en gemensamt försvarspolitik som kan leda
till ett gemensamt försvar
· en permanent EU-ordförande
· en slags EU-president ska ersätta det roterande ordförandeskapet i
Europeiska rådet.

Den svenska demokratins respekt för utfallet av EMU-valet bör leda till
en respekt även för frågor som berör det framtida EU-samarbetet. Sex
länder, t ex Danmark, har beslutat om en folkomröstning i frågan om nytt
EU-fördrag, dock inte Sverige. Det är hittills okänt hur svenska folket
ska bli informerade, få kunskap och inflytande över Sveriges hållning
till fördragets olika delar.

- Hur tänker statsministern verka för att svenska folket får information,
kunskap och inflytande över Sverige och det nya EU-fördragets olika
delar? frågar Owe Hellberg.

Mer information: Owe Hellberg, tel 070-533 42 01

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, 
fax 08-21 33 53, e-mail:
vansterpartiet@riksdagen.se