Landstinget i Jönköpings län

Hur förebygger vi kärlsjukdom?

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 11:33 CEST

Under en längre tid har Hans Ravn, kärlkirurg, med medarbetare på Höglandssjukhuset arbetat med att bygga upp ett förebyggande program för att förhindra kärlsjukdom.

Tisdagen den 30 september klockan 13 presenteras kärlprojektet på Höglandssjukhuset, Ulfsparresalen Gula villan, Eksjö.
Massmedia är välkomna att delta. Hans Ravn kommer under ca 30 minuter göra en presentation av projektet och är därefter tillgänglig att svara på frågor från massmedia.

Under eftermiddagen medverkar även representanter från akutmottagningen, sjukgymnasten Anders Raustorp, professor Jeep Park och professor Eric Wahlberg.

De talar om ankelbrackialtryck, motion och stegmätare, kardiovaskulär prevention, benartärsjukdom samt läkemedelsbehandling.

Kärlprojektet (livsstilsmottagning)

Under några år har det pågått ett förbättringsarbete angående perifert distalt kärlstatus inom kärlkirurgin och akutmottagningen. Sedan 2004 har patienter över 50 år rutinmässigt fått sina perifera pulsstatus i benen kontrollerade vid besök på akutmottagningen. Därmed har man kunnat hitta ev. riskpatienter.

Från och med september 2008 finns en projektanställd sjuksköterska som ska koordinera uppföljningen av riskpatienterna. Patienter med lättare förändringar ska nu följas upp på en livsstilsmottagning och de andra ska remitteras till kärlkirurgisk mottagning för vidare undersökning och behandling.

På livsstilsmottagningen ska sjuksköterskan först samla patienterna för information om livsstilsförändringar i form av rökstopp, kolesterol-, antikoagulationsbehandling, screening för diabetes, diet- och motionsinstruktioner samt mätning av ankeltryck. Efter tre och sex månader kallas patienten för ny kontroll av ankeltryck. Många patienter förväntas att bli återställda utan någon stor kirurgisk intervention. På sikt kan patienterna remitteras till distriktssköterska för fortsatta halvårskontroller.

Med dessa ganska lindriga insatser ska man kunna förebygga och därmed förhindra uppkomsten av hjärt-kärlsjukdomar.

Presskontakt: Hans Ravn, överläkare, kirurgkliniken, Höglandssjukhuset. Telefon via sjukhusets växel 0381-350 00