Näringsdepartementet

Hur förstärker vi tillväxt och konkurrenskraft i Jämtlands och Västernorrlands län?

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 10:41 CET

It- och regionminister Anna-Karin Hatt bjuder fredagen den 7 februari in till ett möte i Östersund om möjligheter och utmaningar för tillväxt i Jämtlands och Västernorrlands län.

Media är välkomna att delta i ett rundabordssamtal på eftermiddagen där It- och regionminister Anna-Karin Hatt träffar representanter från näringslivet, universitet och högskolor, offentliga aktörer med flera för att samtala om möjligheter och utmaningar för att skapa ökad tillväxt i Jämtlands och Västernorrlands län. Temat för samtalet är Innovationskraft och förnyelse. Två konkreta projekt från regionerna presenteras. Dessa är:

• Strategisk turismutveckling - exemplet Destination Funäsdalen,

• Konkurrenslyftet - Strategisk kompetensförsörjning för tillväxt.

Därefter ägnas större delen av tiden åt samtal runt aktuella frågor.

Vi diskuterar frågor som: Hur skapar vi ökad tillväxt i länen? Vad mer kan regeringen göra? Vad kan regionerna och näringslivet bidra med?

Tid: måndagen den 7 februari klockan 13.00-14.30
Plats: Rådhussalen, Rådhuset, Östersund

För anmälan kontakta:

Jonas Johansson, pressekreterare hos It- och regionminister Anna-Karin Hatt, 072-208 22 71, jonas.johansson@enterprise.ministry.se

För mer information:

• Malin Svensson, politiskt sakkunnig hos Regionministern, 08-405 81 41, malin.svensson@enterprise.ministry.se

• Robert Uitto, Regionråd, Regionförbundet Jämtlands län, mobil 070-6291384, robert.uitto@regionjamtland.se.

• Bo Källstrand, Landshövding, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, , mobil 070-1916444, bo.kallstrand@lansstyrelsen.se

Efter seminariet finns tid avsatt för enskilda intervjuer.

Vänligen, medtag presslegitimation.


Välkomna!

Jonas Johansson
Pressekreterare
072-208 22 71