Sveriges Byggindustrier

Hur fungerar den skånska bostadsmarknaden när Skåne växer så det knakar?

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2011 14:05 CET

Byggandet av bostäder i Skåne ökar i samband med den stora inflyttningen men bristen på bostäder kvarstår. Vilka mekanismer styr egentligen bostadsbyggandet? Vems är ansvaret för att byggandet av bostäder ej kan matcha efterfrågan? Vilka åtgärder krävs för att öka bostadsbyggandet så att den positiva utvecklingen av Skåne fortskrider?

Nätverket Skåne Bygger (Boverket, Fastighetsägarna Syd, Hyresgästföreningen, Kommunförbundet Skåne, Lunds kommun, Länsstyrelsen i Skåne län, Malmö Stad, Region Skåne, Riksbyggen och Sveriges Byggindustrier) har bjudit in byggherrar, entreprenörer, kommunpolitiker och tjänstemän till en workshop.

Vita salongen, Kulturhuset Hässleholm

Fredagen den 25:e november 09.00 – 12.30.

För kompletterande information, kontakta

Bo Adling, ansvarig för bostadspolitiska frågor Sveriges Byggindustrier, region Syd tel. 042-24 8331, bo.adling@bygg.org och Marléne Engström, Riksbyggen
Bostad Syd, marlene.engstrom@riksbyggen.se tel. 040-10 94 59

 

Pressbilder: http://www.bygg.org/presskontakt/bildarkiv__322

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en sund byggbransch. Se www.bygg.org