Västerbottens museum

Hur fyndigt är det med nya gruvor?

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2015 08:50 CET

I en serie program under våren lyfter Västerbottens museum frågor om gruvor, miljö och förutsättningar för att leva i Norrlands inland. Detta som en del i pågående dokumentärfotoutställning Inland. Miljörörelsens "rockstjärna" Polly Higgins deltar i ett av programmen, och forskare ifrågasätter ny gruvbrytning vid en debatt på söndag.

På söndag äger det första av tre miljörelaterade program rum på Västerbottens museum. Då kommer forskare ur det gruvrealistiska forskarnätverket att diskutera under temarubriken "Hur fyndigt är det med nya gruvor?". May-Britt Öhman från Uppsala universitet reflekterar kring samiska rättigheter, dammsäkerhet och forskning som kan bidra till hållbara framtider. Nils Johansson, Linköpings universitet, frågar varför mineraler under städerna inte tas tillvara istället för att bryta nya gruvor. Arne Müller, journalist och författare är moderator.

Redan på onsdag, den 18 mars, kommer den mycket uppmärksammade London-baserade miljöjuristen Polly Higgins till Umeå och håller ett föredrag* på Umeå universitet om sitt pionjärarbete med att förändra den globala miljölagstiftningen genom bildandet av "End Ecocide-rörelsen". Första gången Ecocide, livsmiljöförstörelse, hamnade i rampljuset var 1972 vid FN-konferensen om mänsklig miljö – Stockholmskonferensen då Olof Palme talade om vikten av att kriminalisera livsmiljöförstörelse. Fem år senare förbjöds stater att med militär eller fientlig avsikt förändra livsmiljöer där strider pågår. Ecocide blev alltså brottsligt som en del av militär strategi. Idag har oljeutvinning från tjärsand i Kanada, Indonesiens palmoljeplantager och Talvivaara-gruvan i Finland nämnts som möjliga fall av ecocide. Higgins är del i en världsomspännande rörelse som vill kriminalisera Ecocide även i fredstid och kommer i en engagerad föreläsning påvisa möjligheterna att lagföra brott mot vår gemensamma planet. 

Polly Higgins kommer att inleda besöket i Västerbotten med att träffa Marie Persson i Tärnamo och ta del av gruvplanerna i Rönnbäck. Higgins följs av ett holländskt TV-team på sin Sverigeresa.

Utställningen Inland vid Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi på Västerbottens museum avslutas söndag 26 april med att journalisten och författaren Arne Müller talar om sin nya bok Norrlandsparadoxen. Han har rest runt i Norrland för att söka svar på frågan; Finns det rent av en Norrlandsparadox som innebär att miljard-investeringarna i Norrland satsas på ett ställe, medan de stora utdelningarna i form av jobb och vinster sker långt därifrån? 

*Föredraget med Polly Higgins hålls i Lindellhallen, hörsal A, Umeå universitet och är ett arrangemang av Västerbottens museum, CeSam/Vaartoe, Arcum, Statsvetenskap och Svenska kyrkan på campus.


MEDIA ÄR VÄLKOMNA ATT MÖTA POLLY HIGGINS, onsdag 18 mars kl 10.00 på Västerbottens museum. Ackreditering krävs och fås genom Anki Berg, Västerbottens museum, e-post: anki.berg@vbm.se eller 070-320 81 55.

Mer info: 

Britta Lundgren, Västerbottens museum, 070-209 70 26, e-post: britta.lundgren@vbm.se
Martin Hultman, Umeå universitet, 0736-39 46 96, e-post: martin.hultman@umu.se

Västerbottens museum samlar, vårdar och visar delar av Västerbottens breda kulturarv. Våra profilområden är dokumentärfoto med unika bildsamlingar av Sune Jonsson och Bertil Ekholtz m fl, samt berättande – vi uppmuntrar och inspirerar att traditionen med muntligt berättande ska leva vidare. Museet finns i Umeå och här avlöser aktuella utställningar varandra. Här finns också världens äldsta skida!