Vägverket

Hur går det i framtiden för Kiruna?

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2004 10:53 CEST

Vägverket Region Norr, i samverkan med Kiruna kommun, Banverket, Länsstyrelsen i Norrbotten och LKAB, anordnar onsdag den 12 maj ett seminarium i Kiruna Folkets hus, kring Kirunas framtida stadsutveckling. Över 200 personer deltar i seminariet.

Seminariet, med efterföljande paneldebatt och diskussioner, anordnas i anledning av att LKAB aviserat att företaget behöver utvidga gruvbrytningen.
Samhället står därför inför en stor utmaning. Kirunas framtid blir en uppgift där många aktörer måste samverka.

Vägverket vill med seminariet lyfta fram det samlade samhällsbyggnadsperspektivet och lägga grunden för en bred samverkan för en positiv utveckling av Kiruna.

I seminariet medverkar bland annat vägdirektör Anna-Stina Nordmark-Nilsson, landshövding Per-Ola Eriksson, bergmästare Jan-Olof Hedström, regionchefen för Banverket Jan Hertting, Kurt Wikström, projektledare, LKAB, kommunalrådet Kenneth Stålnacke, länsrådet Gunnar Hedborg, länsantikvarie Kurt Persson och Vägverkets chefsarkitekt Torbjörn Suneson.

Media inbjuds till intervjuer/information i samband med eftermiddagskaffe
kl. 15.15.


Kontaktperson:
Ulf Eriksson, Vägverket Region Norr, mobiltfn. 070-324 37 90
Jan Lundquist, informationsansvarig Vägverket Region Norr,
mobiltfn. 070- 628 96 15