Sundsvalls kommun

Hur går det i Skönsberg?

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 10:17 CEST

På förmiddagen idag tar Maria Löfqvist emot departementssekreterare Fatma Tuncer, från enheten för integration och urban utveckling vid det nya Arbetsmarknadsdepartementet. Sundsvalls kommuns avtal med regeringen om lokalt partnerskap för urban utveckling löper snart ut och regeringen följer upp det med en så kallad revideringsdialog.

Många personer från Skönsberg har engagerat sig i arbetet. Från bland annat Folkets Hus, Team Heffners, Mitthem och fritidsgården väntas representanter komma till dagens erfarenhetsutbyte.  

Mötet pågår 10.00-12.00 på Medborgargatan 35 nb (den gula byggnaden mellan Folkets Hus och Hemköp i Skönsberg).

Media är välkomna att ansluta till mötet.

Kontaktpersoner är Maria Löfqvist, som nås på 073-275 29 96, och Ulla Näsman, direktör för Kultur & Fritid, 070-632 25 83. 

Statliga myndigheter deltar i utvecklingsarbetet genom sina regleringsbrev. I Sundsvall deltar Polisen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i styrgruppen. Från kommunen ingår förvaltningarna Kultur & Fritid och FAVI - förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration.