Göteborgs universitet

Hur högt är utanförskapets politiska pris?

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2003 11:03 CEST

En ny undersökning från Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet, som publiceras den här veckan, visar att Sverige är en uppskattad samarbetspartner och att vi, trots EMU-utanförskap, hittills inte hamnat "på reservbänken" i EU-samarbetet.

Undersökningen bygger på intervjuer med 131 "proffsförhandlare" i Bryssel, som fått svara på frågor om vilka länder de oftast samarbetar med och varför. Resultatet visar att de tre länder som står utanför EMU - Danmark, Storbritannien och Sverige - klarar sig
mycket bra i de informella samarbetsnätverken. Storbritannien ligger i toppen på "samarbetslistan" tillsammans med Frankrike och Tyskland.
Sverige ligger på en anmärkningsvärd fjärdeplats, följt av
Nederländerna, Spanien, Danmark och Italien. Övriga sju länder, som samtliga är EMU-länder, (Finland, Belgien, Österrike, Portugal, Irland, Grekland och Luxemburg) tillhör EUs politiska periferi.

På en direkt fråga om Danmarks, Storbritanniens och Sveriges EMU-utanförskap påverkar samarbetsmönstren svarar en stor majoritet - 79 procent - av förhandlarna nej. Sju procent svarar oreserverat "ja", elva procent svarar "ja, men bara i frågor som rör eurosamarbetet eller den ekonomiska politiken" och tre procent svarar "ja, men marginellt".

Med anknytning till den aktuella debatten visar resultaten att Ja-sidans argument om att EMU-utanförskap minskar dessa tre länders inflytande även på andra områden än de frågor som rör euro-samarbetet inte stämmer med verkligheten. Å andra sidan tyder resultaten på att det inte heller finns stöd för Nej-sidans argument att Sverige, om vi går med i EMU, skulle bli utan inflytande inom det ekonomisk-politiska området.

Rapporten kan läsas på http://www.cergu.gu.se

Författare till rapporten är:
Rutger Lindahl tel 031-773 12 45, e-mail rutger.lindahl@pol.gu.se
Daniel Naurin tel 031-773 48 64, 0707-694946, e-mail daniel.naurin@pol.gu.se