Moderator Anna Bellman

Hur hottar vi upp de kommunala bolagen?

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2014 11:23 CEST

Den kommunala sektorn och dess bolag står inför bristande kompetensförsörjning, matchningsproblematik och generationsväxling. Samtidigt finns ett flertal grupper med stor kompetens som inte når fram till arbetsmarknaden. Hur får vi dagens problem att bli till framtidens möjligheter?
Lyssna på debatten 30/6 i Almedalen. Moderator är Anna Bellman.

Är vad du kan multiplicerat med hur många du känner = vägen till framgång? Mycket talar för att den strukturella diskrimineringen som finns på arbetsmarknaden idag missgynnar unga, äldre, personer med utländsk bakgrund och även andra grupper med stor kompetens.

Under seminariet kommer en panel att diskutera: Hur moderniserar vi rekryteringen till den kommunala sektorn? Hur kan kommunala bolag ligga i framkant för en modernare form av rekrytering? Hur kan vi ta vara på den mångfald som borde vara en stor tillgång i ett modernt arbetsliv? 

I panelen:
Ingela Gardner Sundström, ordförande, arbetsgivarförbundet Pacta
Johan Andersson, (S) ledamot i arbetsmarknadsutskottet
Harry McNeil, VD, Telge Tillväxt
Susanna Holzer, utredare TCO 

Moderator: Anna Bellman

Tid: Måndag 30/6 kl. 13.00 - 14.00

Plats: Payexhuset, Mellangatan 18

Anna Bellman är moderatorn som med humor, värme och skarpa frågor gör så att mötet blir ett tillfälle där människor engageras, fascineras och berörs. Med sin erfarenhet av stora bolag och mindre entreprenörsföretag, kan Anna snabbt sätta sig in i kundens frågeställningar och ser till att de viktiga budskapen som ska komma från scen blir de rätta. Så att förväntningarna överträffas. Varje gång.

Läs mer på annabellman.se