Lifecap AB

Hur kan det komma sig att vuxna kan överrumplas av sina egna känsloutbrott, t. ex i form av panikångest?

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2009 11:36 CEST

Ett av svaren kan vara att känslorna härstammar från tiden innan vi hade ord för att uttrycka hur vi kände det, och att logiken utvecklades långt senare än känslan. I tidig barndom hittar vi ibland orsaken till varför tillvaron i vuxen ålder krånglar. Det finns beprövade metoder som kan användas för att få tillgång till ursprungskänslan.

Jag tar hjälp av boken Känslans Intelligens av Daniel Goleman, doktor i psykologi och vetenskaplig journalist, för att fördjupa förståelsen ytterligare: "Det limbiska systemet står för känslorna medan neocortex hanterar tankarna. Dessa två interagerar på ett komplicerat sätt.

Hjärnan anses inte vara färdigutvecklad förrän i övre tonåren. Det medför att det är de känslomässiga reaktionerna som i betydligt högre grad styr under uppväxten. Även under vuxen ålder kan vi plötsligt reagera mer känslomässigt än vi skulle vilja. Vi kan få hemska vredesutbrott eller känna oss förlamade av skräck utan att vi kan styra dessa känslor.

Nu har forskarna identifierat det område där det tycks ske en kortslutning när våra känslor tar överhanden. Den ligger som en kärna i det limbiska systemet och kallas för amygdala. Vi har två amygdala, en i vardera hjärnhalvan, som utgör våra känslocenter. Det kan liknas vid ett slags förråd av känslomässiga minnen. Amygdala innehåller ett känslomässigt larmsystem som slår till omedelbart när vi blir rädda eller hotade. Amygdala arbetar associativt, vilket innebär att den utlöser tankar, känslor och reaktioner som är förknippade med händelser som kanske bara har ytterst små likheter med den utlösande situationen.

En av anledningarna till att vi som vuxna kan bli totalt överrumplade av häftiga känsloutbrott är att de troligtvis härstammar från vår spädbarnstid. En tid då vi ännu inte hade ord och tankar som vi kunde använda för att förstå och bearbeta det som hände oss. Amygdala är nästan fullt utvecklat och färdigt att använda när vi föds. Medan hippocampus, som är av avgörande betydelse för de yttre detaljerna kring en händelse och neocortex som är säte för det rationella tänkandet, utvecklas långsammare."

Ett sätt att hitta orsaken till varför känslor överväldigar oss i vuxen ålder är att använda sig av mental kinesiologi i kombination med energiterapi. Med dessa teknikers hjälp kan vi härleda hur tidiga känslor uppstod och på så sätt hitta grunden till känslostormar i vuxen ålder.

Att arbeta med energiterapi i form av t.ex. vägledda meditationer är att vara delaktig i och att hjälpa människor framåt i deras utvecklingsprocess. För att framsteg ska ske krävs det att klienten själv har en vilja att må bättre eller rentav att bli frisk om han eller hon lider av en sjukdom. När en människa söker hjälp av fri vilja finns kämparandan, även om den varierar i styrka.

På Life CaP Centret arbetar vi i individuell terapi och med par. Vi utbildar terapeuter och erbjuder en rad kurser t.ex. relations, kvinno- och livskvalitetskurser. Vårt syfte är att hjälpa människor att må bättre i olika skeden av livet. Här arbetar ett nätverk av olika kompetenser och vår önskan är att förebygga dåligt mående. Vi är religiöst och politiskt oberoende. Verksamheten är kvalitetssäkrad enligt ISO 2000:9001.

Life CaP har även en jourtelefon som bemannas av utbildad terapeut med tystnadsplikt. Slå en signal till 0900-107 10 10 (samtalet kostar 15 kronor per minut).

Gaya Pienitzka

Energiterapeut och författare

Life CaP Centret Lindormsnäs AB

Telefon 08-545959 47

www.lifecap.se