Karolinska Institutet, KI

Hur kan EU bidra till en bättre hälsa globalt?

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2009 10:06 CET

EUs medlemsländer är sammantagna de största biståndsgivarna till låg- och medelinkomstländerna och det största handelsområdet i världen. Det ger EU en unik position att bidra till en bättre hälsa globalt. För det krävs att EUs medlemsländer bestämmer vad man vill uppnå och hur man kan samarbeta.

Europeiska forskare och beslutsfattare möts i dag i Stockholm för att bidra till att stärka EUs roll i arbetet för att främja folkhälsan globalt. Det är viktigt mot bakgrund av att Europa är världens största biståndsgivare men även för att Europa utgör världens största handelsområde, har många excellenta forskningscentra inom hälsa, samt väl utbyggda sjukvårdssystem och demokratiska institutioner som kan fungera som förebilder för andra länder.

Professor Göran Tomson vid Karolinska Institutet påpekar att trots EUs stora inflytande på människors hälsa saknar EU en tydlig och gemensam strategi för att främja hälsa och förebygga sjukdomar globalt.

De senaste åren har ordförandeskapsländerna fört upp globala hälsofrågor på den politiska dagordningen, så även Sverige.

- Det är viktigt att Sverige blir en ännu mer aktiv medlemsstat i EU där vi kombinerar bilaterala, regionala och globala svenska insatser med insatser genom EU, säger Anders Nordström, Sidas generaldirektör, en av deltagarna i seminariet.

Mötet arrangeras av Karolinska Institutets nätverk för ”Public and International Health”, det svenska ordförandeskapet och nätverket Global Health Europe. Öppningstalare är äldre- och folkhälsominister Maria Larsson och moderator Anders Wijkman, tidigare ledamot i EU-parlamentet. Bland andra medverkande forskare märks Otto Cars, professor i infektionssjukdomar och välkänd aktör när det gäller kontroll av antibiotikaresistens och Elisabet Lindgren, senior advisor inom klimatförändringar och hälsa.

Nätverket Global Health Europe, med säte i Genève, bildades i januari 2008 av ett trettiotal organisationer på hälsoområdet. Målet är att samla nyckelaktörer från hälsosektorn, diplomatin, bistånd och forskning för att förbättra hälsan hos människor globalt. Det handlar om sjukvård och medicin men minst lika mycket om ekonomi, utveckling samt sociala och kulturella faktorer.


För frågor, kontakta:
Professor Göran Tomson
Tel: 08-524 833 59 eller 070-618 62 98
E-post: goran.tomson@ki.se

Pressekreterare Sabina Bossi
Tel: 08-524 860 66 eller 070-614 60 66
E-post: sabina.bossi@ki.se