Stiftelsen PAUSE

Hur kan företag och organisationer behålla sina unga talanger?

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2018 17:01 CET

Det är ämnet för ett lunchseminarium arrangerat av stiftelsen PAUSE och Handelshögskolan i Stockholm, och som går av stapeln i Stockholm den 19 januari 2019. Teori och aktuell forskning varvas med praktiska exempel från näringslivet. Det lägger grunden för en gemensam diskussion om utmaningen. Seminariet avslutas med mingel och en lätt lunch.

På seminariet presenterar 2017 års PAUSE- och Global Village-stipendiater, Josefine Holmgren och Christian Jacobsson, sin rapport "How to make Millennials stay?" Båda tidigare studenter vid Handelshögskolan, nu verksamma som managementkonsulter inom ett globalt konsultföretag.

"Vår undersökning visar på att unga talanger framförallt lockas av en utvecklande miljö, som bidrar till att de kan ta sig an nya, mer krävande arbetsuppgifter. Dessutom visar undersökningen att studenter, på väg ut i arbetslivet, snarare vill ha en mer generell än specifik erfarenhet", berättade bl.a. Josefine och Christian när de träffade, Torsten Lundberg, en av stiftelsens PAUSE grundare.

Ytterligare information om och anmälan till seminariet hittar du här.

Fakta stiftelsen PAUSE

Stiftelsen PAUSE delar ut Sveriges största stipendier inom ledarskap- och HR. Sedan starten år 1982 har stiftelsen delat ut ett 40-tal stipendier. Syftet är att detta ska bidra att öka kunskapen inom HR- och ledarskap, vilket i sin tur ökar företags och organisationers konkurrenskraft. Ytterligare information om stiftelsen hittar du här. Eventuella frågor om PAUSE-stipendiet besvaras av stiftelsens ordförande Björn Lundberg, bjorn@stiftelsen-pause.se.