Den okända hästen

Hur kan tio procent vinna majoritet genom upprepade demokratiska omröstningar?

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2010 07:00 CET

Upprepade omröstningar - att fatta demokratiska beslut i samma fråga flera gånger i allt större beslutsförsamlingar - är ett kryphål i det demokratiska systemet som kan användas för att åsidosätta majoritetsprincipen. Om nästföljande beslutsförsamling grundar sig på det tidigare fattade majoritetsbeslutet, så blir resultatet att en minoritet kan kontrollera en majoritet. Manipulationen är uppenbar, den förekommer i alla demokratier som bygger på hierarkiska principer.

Demokratiexperimentet tog plats i kommunfullmäktige. Där är det tänkt att avgörandet ska ske och viktiga beslut fattas, men det fungerar inte så. Demoex hoppades kunna påverka besluten genom argumentation, men det var nästan omöjligt. Den styrande majoriteten röstar som en enda person, oavsett vilka motargument som kommer upp.

Majoritetens förtroendevalda säger ja i alla frågor - även när de röstar ner ett förslag! Kommunfullmäktige röstar nämligen inte i själva sakfrågan utan om de ska anta kommunstyrelsens förslag. Kommunstyrelsen föreslår hur fullmäktige ska rösta. Om något självständig politiker i koalitionen skulle bryta överenskommelsen och rösta emot ledarna, så kan hon glömma tanken på politisk karriär.

Även i kommunstyrelsen har koalitionen majoritet, så besluten fattas inte ens där. I praktiken avgörs frågorna ofta i förhandlingar mellan koalitionens partiledare.

Stopp ett tag. Är det inte litet konstigt? Det finns en viktig anledning – som vi ska återkomma till - att parlamentet i Vallentuna består av 41 personer och inte av fyra.

Bill Clinton pressades hårt om varför han hade en affär med miss Lewinsky. Till slut sa han sanningen.
Because I could.
Majoritetens vilja åsidosätts ibland av samma dåliga skäl. Maktmissbruk och manipulation förekommer därför att mänskligheten fungerar på det sättet: Vi kan inte låta bli frestelsen när chansen dyker upp. Men att vi vet hur vi fungerar innebär också att vi kan ändra spelreglerna för demokratin så att det blir svårare för oss att manipulera den.