SKOOPI Sociala arbetskooperativens intresseorganisation

"Hur kan vi tillsamman​s skapa fler mirakel för att öppna dörrar till arbetslive​t?"

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2013 06:45 CEST

I samband med SKOOPI kongress 2013 den 18 april bjuder vi in LO, sex riksdagspolitiker och Tillväxtverket till diskussionspanelen ”Hur kan vi tillsammans skapa fler mirakel för att öppna dörrar till arbetslivet?”

SKOOPI är de sociala arbetskooperativens intresseorganisationoch har som målsättning att verka
intressepolitiskt och vara en nätverksorganisation för sociala arbetskooperativ i Sverige.

•  SKOOPI ska bistå sina medlemmar med kunskap och stödja de sociala arbetskooperativen i deras arbete och utveckling.

•  SKOOPI ska verka för att stimulera till att fler arbetskooperativ bildas i Sverige.

•  SKOOPI ska verka för nationellt och internationellt samarbete.

SKOOPI har sedan starten visat på styrka genom att stödja medlemsorganisationerna och vara en aktiv intressepolitisk röst i debatten kring arbetsintegrerande socialt företagande i Sverige.

SKOOPI ser att våra frågor rör flera departement och utskott och därör ofta "ramlar mellan stolarna". Därför bjuder vi nu in politiker från olika utskott så att vi kan hjälpas åt med frågan;

”Hur kan vi tillsammans skapa fler mirakel för att öppna dörrar till arbetslivet?”

Paneldiskussionen äger rum den 18 april kl 17.00-18.30 på Tollare Folkhögskola Värmdö, Stockholm.

De som deltar i panelen:

Ingela Edlund LO:s andre vice ordförande

Eva Johansson Handläggare Tillväxtverket

Penilla Gunther (KD) Riksdagsledamot arbetsmarknadsutskottet

Helena Bouveng (M) Riksdagsledamot arbetsmarknadsutskottet

Carina Adolfsson Elgestam (S) Rikstadsledamot Näringsutskottet

Kent Persson (V) Rikstadsledamot Näringsutskottet

Annika Qarlsson (C) Rikstadsledamot Näringsutskottet

Esabelle Dingizian (MP) Riksdagsledamot, Ungdomspolitisk talespers

 

/Lena Sköld ordförande
lena.skold@skoopi.coop

Mobil: 070-770 14 73


SKOOPI - sociala arbetskooperativens intresseorganisation, arbetar för att stödja sociala arbetskooperativ i Sverige. Genom SKOOPI bildas ett nätverk där kooperativen samarbetar och driver gemensamma frågor. SKOOPI har olika projekt där medlemskooperativen kan få utbildning och rådgivning för att utveckla sitt företagande. www.skoopi.coop