Tedestrand coaching AB

Hur länge tänker sakkunniga/ansvariga inom psykologins område blunda?

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2012 08:21 CEST

En ny dag som för "kartan" närmare den psykologiska verksamheten. En ny dag där jag fortsätter att visa den illusion psykologin och dess företrädare fastnat i. En illusion som är dödlig och kontraproduktiv.

Behandlingsmetoder är inte kartor, kartor är den överblick över processen som metoderna inte kan lösa utan just den nödvändiga överblicken - kartan. Kartor - ritningar osv. är något du kan bära med dig, något du kan ha i handen. Det ultimata hjälpmedlet för att återkskapa eller bygga upp komplicerade ting oavsett vad.

Denna naturlag gäller ALL komplexitet som människan behöver lösa. Allt från IKEA-möbler till hjärnkirurgi. Jag säger; VAKNA liv går till spill för varje dag som du som läser detta inte tar mina ord på allvar.

Kartor, ritningar och andra typer av överblick har införts inom alla framgångsrika områden idag. Där ingen överblick finns - och verksamheten är komplex kan inte människan lösa uppgiften på ett tillfredsställande sätt. Vi kan se samma mönster bakåt i tiden inom alla komplexa områden som är framgångsrika idag med olika typer av överblick.

Om vi tittar på olika komplicerade verksamheter. Hjärnkirurgin använde "metoder" på 1800-talet och borrade sig in i skallen på människor med grund i olika "metoder". Resultaten var som för psykologiska problem idag mycket dåliga och skadade mer än hjälpte. Röntgen blev överblicken som ledde hjärnkirurgin in på rätt spår. Skogsorientering var en resa som kunde kosta livet innan kartrorna fanns osv. osv.

Ser vi oss omkring så har alla komplicerade områden gått igenom samma process där "metoderna" ledde till tröstlösa försök som bara kunde misslyckas till den dagen en överblick var skapad. Tänk på byggnationer av alla de slag, utan överblick - karta - ritning är det omöjligt att få till något utöver enkla kojor eller hyddor.

Jag har skrivit till ett antal sakkunniga om denna exakt likadana nödvändighet inom psykologins område, reaktionerna är få och då oftast mycket svaga, man svarar oftast inte alls, man sitter på sina höga stolar och ser allt för ofta sig själv och sin "kunskap" som mer - och allenarådande.

Det är ingen behaglig upplevelse, eller något som gynnar mänskligheten men jag kan förstå det. Självklart är det frustrerande att bära på en lösning som nästintill ingen kan förstå pga. präglade gamla föreställningar. Problematiken kan känas igen från tiden när föreställningen var att jorden "är platt" och den som förstod - och kunde argumentera för att den var rund hånades och sågs som någon med tokiga åsikter oavsett fakta eller naturlagar. Mönster - och tankemönster som binder oss i olika illusioner är alltid ohyggligt starkt.

Det är svårt att ge upp sina gamla föreställningar. Historien visar samma tokiga processer inom andra områden där någon visat något nytt som tidigare inte uppfunnits, vi kan inte relatera till eller kommunicera om det helt enkelt.

Skälen till att avvisa kan vara flera. Man förstår inte, man orkar inte engagera sig, man skyddar sitt "gamla revir", prestige, missunsamhet, avundsjuka osv.

Viktigt att vara medveten om dessa problem när man försöker presentera en ny uppfinning/innovation som tidigare inte funnits. Hur långt är människan beredd att gå i sin illusion där man "tror" sig veta? När blir andra människor liv viktigare än den egna tanken, prestigen osv.

I början när jag ville nå ut med detta nya som ger så många fler möjlighet till nytt liv var jag naiv. Jag trodde att människor självklart skulle se det enkla jag visar. Det visade sig inte alls stämma som sagt.

Jag fortsätter att visa detta på nya sätt. Jag kan inte ge upp något som jag vet gör en ofantlig skillnad. Det handlar om liv eller död för så många.

Några videos som berättar mer om denna självklara uppfinning:

Så löser du du problem med missbruk, ångest och andra komplexa livsproblem!....

Terrängen är inte kartan!...

Behandlingsmetoder och behov av utveckling, är validering = kvalitét?....

Mångfald fungerar inte för att lösa komplexa livsproblem, det är kontraproduktivt!....

Anders Tedestrand

TEDESTRAND-METODEN - Visuell samtalsterapi och coaching

www.tedestrandmetoden.se

anders.tedestrand@gmail.com

mobil: +46738108235