Tedestrand coaching AB

Hur länge tillåter vi "sakkunniga" inom psykologin driva lidande människor över stupkanten?

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2013 15:42 CET

Det satsas miljoner och nya miljoner om och om igen för att utreda och åtgärda en missbruksvård och en psykiatri som inte är funktionell utan driver människor djupare ner i sin problematik efter dessa misslyckanden i de validerade metoderna. Ingenting har i grunden förändrats på decennier.

Missbruksutredningen och psykiatriutredningen är två tunga undersökningar med föreslagna åtgärder som inte egentligen förändrat eller förändrar någonting, den destruktiva psyk - och missbruksvården fortsätter eftersom inga utredningar, ingen forskning eller olika grupperingars arbete i samhället lyckas hitta lösningen på denna gåta, vad är den felande länken?

Rösterna i samhället blir hätskare, aggressivare och nedlåtande till dessa verksamheter. Med all rätt kan tyckas eftersom det handlar om liv eller död många gånger. Problemet med dessa "röster" brukarföreningar och andra som skriker efter mer lösningar genom större frihet att medicinera med droger osv. Mycket förståeligt eftersom människor misshandlas av denna ickefungerande vård många gånger.

Man måste också förstå att tung medicinering med droger kommer att vara minst lika destruktiv om man tror att det ska kunna hjälpa flertalet. Liksom den befintliga behandlingsvården kommer ökande drogbehandling att vara kontraproduktiv. Det kan bara fungera för ett få tal, liksom den vård som bedrivs.

Får att lösa dessa två problem som hör ihop och blir en symbios som driver hela vårdområdet djupare ner i misslyckandeträsket krävs något helt nytt. Det krävs att förstå något som förändrar psyk - och missbruksvård från grunden.

Och då uppstår nästa paradox, dessa två grupperingar har fastnat i sitt tänk om vad sm ska lösa problemet, valideringsförespråkarna har fastnat i de metoder som finns och kan därför inte se något nytt. De drogliberala krafterna har fastnat i att se misslyckandena och för fram ytterligare en misslyckande form. Så att nå dessa två grupper av vetenskapsfanatiker och liberala fanatiker verkar omöjligt.

Jag har under en längre tid försökt med detta eftersom jag har lösningen på hur flertalet kan få möjlighet att nå frihet från svåra problem genom det som måste förändras i grunden.

Det som måste till är en visuell överblick. Jag har skrivit och förklarat spaltmeter om detta. Jag har skapat videos som tydligt förklarar detta. Jag har mött politiker, psykologer, beteendevetare och andra med ansvar inom denna vård. Min slutsats till idag är att det inte är möjligt att nå dessa människor genom kommunikation eftersom de gamla föreställningarna är så djupt präglade att det inte går att komma igenom, förutom för ett fåtal som då inte har tillräckligt mod att tillsammans med mig utmana det rådande paradigm som fortsätter att strida om olika mer eller mindre kontraproduktiva metoder som bevisligen skadar.

Paradox, moment 22 och de lidande får betala ett högt pris för varje dag som går utan att dessa grupper släpper greppet och visar vilja till ansvarstagande för utveckling mot det fungerande. Ska den felande länken kunna vetenskapligt utvärderas och implementeras i vården måste människor med makt hjälpa till och då duger det inte at stanna kvar och försvara sin egen lilla fyrkant.

Jag ställer frågan igen, var finns ett enda exempel på att människan hanterar komplexitet utan en visuell överblick som är skapad först, oavsett område, eller problem som ska lösas.

Anders Tedestrand

Ta gärna del av detta också, där en klient bekräftar med egna ord det jag visat dessa sakkunniga under lång tid utan respons: http://tedestrand.blogspot.se/2013/02/psykologisk-orientering-resultat.html

Artikel som bekräftar mer genom erfaren beteendevetare: http://tedestrand.blogspot.se/2013/02/sodermanlands-nyheter-uppmarksammar.html

Video: Tedestrand talks: Så löser du du problem med missbruk, ångest och andra komplexa livsproblem!


TEDESTRAND-METODEN - Visuell samtalsterapi och coaching

www.tedestrandmetoden.se

anders.tedestrand@gmail.com

mobil: +46738108235