Västtrafik

Hur många bilar får plats i en buss?

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2017 09:30 CEST

Kollektivtrafiken är en del av lösningen på den utmanande trafiksituationen i Göteborg. Det är utgångspunkten i Västtrafiks nya provåkarkampanj som startar idag. 

Idag rullar Västtrafik ut höstens provåkarkampanj. Kampanjen belyser en aktuell situation i stadsmiljön; trängseln på vägarna. Västtrafik vill få fler att ställa bilen och istället åka kollektivt, nu när Göteborg och regionen står inför sitt största utvecklingssprång i modern tid. 

– Vi närmar oss mer och mer en vardag i Göteborg som kommer att domineras av de stora infrastruktursatsningarna. Äntligen! – säger jag, samtidigt som det kommer upplevas som stökigt för många. Vi har nu ett unikt tillfälle att få fler att upptäcka kollektivtrafiken, men det blir också en tid då framkomligheten kommer att vara en utmaning även för våra fordon, säger Lars Backström, vd på Västtrafik.

De kommande två veckorna får 195,000 bilister ett erbjudande hem i brevlådan med chans att resa gratis med Västtrafik under två veckor.

– Vi vill visa på vinsten med att resa tillsammans och hoppas att provåkarkampanjen kan få bilpendlare att reflektera mer över sina resor. Bilresandet måste minska nu när Göteborg växer och ska bli en storstad. Om fler reser kollektivt kommer trafiken att flyta smidigare och de allra flesta kommer att komma fram snabbare, säger Lars Backström.

Väntas ge 8,000 resenärer
Provåkarkampanjer är ett viktigt verktyg för att nå målet om öka andelen hållbara transporter i Göteborg och regionen. Sedan 2011 har Västtrafik genomfört sju provåkarkampanjer vilket resulterat i att 45,000 pendlare har börjat resa med kollektivtrafiken. Den här kampanjen beräknas locka över ytterligare 8,000 bilister till kollektivtrafiken. 

Det ryms många bilar i en buss – se filmen här.

Frågor och mer information:
Västtrafiks presstjänst, 0771-41 43 99
press@vasttrafik.se

Varje dag reser 410 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.