Statistiska centralbyrån, SCB

Hur många hästar finns det i Sverige?

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2004 10:12 CEST

Ny riksomfattande undersökning om hästar och hästhållare inleds:

Hur många hästar finns det i Sverige?

Det är faktiskt ingen som vet säkert hur många hästar vi har i landet. De vanligaste gissningarna ligger i intervallet 220 000-300 000.

Hästar blir allt viktigare
Sverige anses vara ett häst-tätt land. Hästar och hästhållning har en växande betydelse för bl.a. sport och fritid, men även för miljön och för näringsverksamhet såsom lantbruk och turism.

Statistiska centralbyrån har fått i uppdrag av Jordbruksverket - utifrån ett regeringsuppdrag (Skr. 2003/04:54) rörande hästsektorn - att uppskatta hur många hästar och hur många hästhållare det finns i landet.

I veckan (vecka 43) skickar därför SCB ut 53 000 frågeblanketter till främst tre kategorier:
- Ett urval på 10 000 jordbrukare
- Ett urval på 42 000 fastighetsägare
- Drygt 1 000 ridskolor och professionella tränare inom trav och galopp

Blanketten är enkel och omfattar i huvudsak frågorna: Finns det hästar och i så fall, hur många?

Man kan svara via pappersblankett eller via internet. Svarar man via internet kan man att få en sammanfattning av resultatet via e-post. Förhoppningen är att 15-20 procent väljer att svara via internet.

En del av de jordbrukare och fastighetsägare som deltar i undersökningen har sannolikt inte några hästar. Men för att kunna göra en korrekt beräkning av antal hästar är det oerhört viktigt att alla tillfrågade – både hästhållare och de som inte har häst - besvarar enkäten.

Bara till för statistik
De första preliminära resultaten beräknas finnas tillgängliga i december. Det förtjänar att påpekas att de insamlade uppgifterna enbart är till för statistiska ändamål och skyddas av statistiksekretessen.