Lifecap AB

Hur många människoliv ska vi offra på altaret i ytas tidsålder?

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2009 14:56 CEST

Finns det likheter mellan hur feodalherrar delade ut alkohol för att hålla pöbeln lugn, och hur konsumtionsvaror och beroendeframkallande läkemedel distribueras idag? Michael Jackson hade ett tragiskt livsöde och en fantastisk talang. Kan vi se honom som ett offer för ytans tidsålder? När vi tittar närmare på majoriteten våldsbrott finns det alkohol och droger inblandade, ofta utgörs drogerna av beroendeframkallande medicin som skrivits ut helt legalt av läkare. Läkare som sällan har tid att lyssna på sin klient.

Hur många läkare lider själva av utbrändhet och depression? För ett tiotal år sedan låg kvinnliga läkare i topp när det gällde stressrelaterade sjukskrivningar, jag har inte sett några nya siffror, men det skulle förvåna mig om deras psykiska hälsa har förbättrats nämnvärt. En del vårdcentraler har t.o.m. haft ersättningssystem som gått ut på att läkarna får högre ersättning om de kan klämma in extra patienter utöver de schemalagda. Någonting som borde öka stressen ytterligare. Kvinnliga läkare som sökt sig till sitt yrke för att de vill hjälpa människor (en grundläggande värdering) och som inte får utrymme att göra det i sitt yrke, blir stressade och mår dåligt. När de inte kan utföra arbetet på ett sätt som känns värdigt för patienten gör dessa läkare våld på sina egna värderingar. Någonting som leder till utbrändhet på sikt.

Istället för att ta reda på vad som skulle få oss att må bättre, tar vi i ytans tidsålder gärna till olika typer av tröstbeteende. En del äter, se bara på de amerikanska såporna, kvinnor som mår dåligt avbildas ofta sittande framför TV:n ätandes direkt ur ett stort paket glass. En del shoppar, kortvarig lycka via ett par nya skor kommer ikapp dagen efter, när ångesten över att vi gjort av med för mycket pengar drabbar oss med hiskelig kraft. Andra tar sin tillflykt till Internet och olika aktiviteter där, alltifrån rollspel till att dämpa ångest via onani till porrsighter. En del tar till läkemedel mot stress, utbrändhet och sömnrubbningar medan andra självmedicinerar med hjälp av alkohol.

Var är vi på väg? Finns det en medveten önskan bland producenterna, att vi konsumenter ska fortsätta leva i okunskap om att vårt dåliga mående beror på att vi är känslomässigt utarmade. Eller, är producenterna själva offer för konsumtionssamhället och ytans tidsålder?

Söker vi bara kickar? Upplevelsebaserad glädje infinner sig när vi gör någonting som ger behagliga upplevelser eller vällustkänslor, t.ex. när vi köper något vi vill ha, äter gott, ser en bra film, klättrar i berg, kör bil fort m.m. De positiva upplevelserna får oss att må bra för stunden, men tillgodoser inte våra inre behov av meningsfullhet. Denna typ av glädje är oftast tidsbegränsad - kortlivad och kan leda till ett liv där vi söker kickar. Ett liv som består i en ständig jakt på nöjen och njutning övergår ofta i tomhet och förtvivlan. Den upplevelsebaserade glädjen lyder under lagen om minskande effekt, det blir allt svårare att få en kick!

Värderingsbaserad glädje - är den allmänna känsla av välbefinnande som infinner sig när vi gör någonting som känns meningsfullt. Om vi t.ex. lämnar blod för att hjälpa behövande känns det bra och meningsfullt även om själva proceduren runt omkring inte är direkt behaglig. Människor som upplever värderingsbaserad glädje behöver inte en ström av behagliga förnimmelser eftersom de har en grundläggande känsla av att deras liv är meningsfullt. Värderingsbaserad glädje är beständig eftersom den kan upplevas om och om igen med hjälp av minnen och eftertanke.

Ge dig själv möjlighet att ta reda på vad som egentligen är viktigt för dig och börja fokusera på det! Ge ditt liv ett äkta innehåll, välj att lägga större delen av dina resurser på det du verkligen blir lyckligare av, hellre än att spendera tid och pengar på att söka kickar. Life CaP Centret erbjuder kvinno- och relationskurser. Inom kort lanseras livskvalité kurser, där vi bl.a. berör ämnet visionskartor. Samtliga dessa tre kurser kan användas som en kick-off för ett fördjupat bättre mående.

På Life CaP Centret arbetar vi i individuella program och med par. Vi utbildar terapeuter och erbjuder en rad kurser t.ex. relations, kvinno- ledarskaps- och livskvalitetskurser. Vårt syfte är att hjälpa människor att må bättre i olika skeden av livet. Här arbetar ett nätverk av olika kompetenser och vår önskan är att förebygga dåligt mående. Vi är religiöst och politiskt oberoende. Verksamheten är kvalitetssäkrad enligt ISO 9001:2000.

Life CaP har även en jourtelefon som bemannas av utbildad terapeut med tystnadsplikt. Slå en signal till 0900-107 10 10 (samtalet kostar 15 kronor per minut).

Gaya Pienitzka

Vd och energiterapeut med inriktning relationer och sexualitet

Life CaP Centret Lindormsnäs AB

Telefon 08-545959 40 www.lifecap.se