Lifecap AB

Hur många väl fungerande relationer har du egentligen?

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2009 18:53 CEST

Under en livstid har majoriteten av oss tusentals, och olika typer av, relationer. Relationer kan vara djupa eller ytliga. Det kan röra sig om alltifrån relationer med familjemedlemmar, en intim partner, arbetsgivare/chefer, arbetskamrater, anställda inom myndigheter, på skolor och institutioner, intresseföreningar, till en ytlig relation med kassörskan i närmsta matbutik.

Under 2000-talet har alltfler kontakter gått ifrån att ske genom personliga möten och telefonsamtal, till skriftliga meddelanden via t.ex. email och sms. Människan är i grunden ett däggdjur, och ett socialt sådant. Vi mår bra av att ha kontakter med andra människor och vi växer genom möten med andra när vi väljer att ta ansvar för vår egen del i kommunikationen.

Majoriteten av mellanmänskliga konflikter uppstår p.g.a. missförstånd. Du som väljer att gå en utbildning till relationsterapeut hos Life CaP Centret behöver ha ett intresse av kommunikation och konfliktlösning, och av att bistå med vägledande samtal och coaching när kommunikationen människor emellan hamnat i en återvändsgränd eller blivit destruktiv. Är du intresserad av att titta närmare på dina egna relationsmönster? Gå en relationskurs i Life CaP Centrets regi - nyttigt både för singlar och för dig som lever i en relation, se mer på www.lifecap.se .

Föredrar du att arbeta med andras relationer? I relationsterapeutens verktygslåda ingår även en rad tekniker som kan användas som komplement till samtalet, som t.ex. vägledda meditationer, enklare familjekonstellationer, och strukturerade djupgående kartläggningsverktyg. Vill du veta mer? Kontakta vår utbildningsansvarige, Jörhan, telefon 08-545959 43 eller email jorhan@lifecap.se . Vill du förbättra din egen kunskap om kvinnligt, manligt och om relationer, erbjuder vi kompetenshöjande kurser, relationskursen vänder sig både till ensamstående och till personer som lever i relationer (se www.lifecap.se för mer information).

Förutom att tillhandahålla kvalificerade coach- och terapeututbildningar, så erbjuder Life CaP Centret bl.a. individuella program, tillhandahålla caseholders, samt genomför t.ex. ledarskaps- relations-, kvinno- och livskvalitetskurser. Vårt syfte är att hjälpa människor att må bättre i olika skeden av livet. Här arbetar ett nätverk av olika kompetenser och vår önskan är att förebygga dåligt mående. Vi är religiöst och politiskt oberoende. Verksamheten är kvalitetssäkrad enligt ISO 9001:2000.

Life CaP har även en jourtelefon som bemannas av utbildad terapeut med tystnadsplikt. Slå en signal till 0900-107 10 10 (samtalet kostar 15 kronor per minut).

Gaya Pienitzka

Vd, Energiterapeut med inriktning relationer och sexualitet, författare.

Life CaP Centret Lindormsnäs AB

Telefon 08-545959 47