Nyhetsbrevet Vi Resenärer

Hur många vill byta bilen mot ett "packat" T-banetåg

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 08:58 CEST

Ytterst få SL-resenärer har nytta av "NK-Expressen".             Foto: VIR

Om 10 år ska hälften av de resor som görs inom landet ske med tåg eller buss. Det är kollektivtrafikbranschens målsättning. I dag har kollektivtrafiken en marknadsandel på 23 % och år 2020 ska den ligga på närmare 50 %. Inget slår bilen när det gäller komfort och frihet. Bilismen har lagt ribban för dagens resestandard. Hur är det att åka med länstrafikens bussar och tåg? Trots att den trafiken är starkt skattesubventionerad väljer de flesta i dag att utnyttja bilen med den extra skattebelastning som detta för med sig. 

Vi som dagligen trängs i överfyllda tunnelbanevagnar frågar oss hur denna fördubbling ska ske. Resandet med tunnelbanan i Stockholm svarar för 17 % av kollektivresandet i hela landet, så vi är en betydelsefull resenärsgrupp för branschen.  Det är inte bara i rusningstid som tågen är ”packade”. Även på kvällar och söndagar är det mycket trångt ombord. MTR kör med korta tåg på söndagar, vilket gör att även helgresorna inte blir otrevliga.

Att det är mycket trångt på den Röda linjen beror till stor del på att SL inte moderniserat signalsystemet. Med ett nytt system kan fler tåg köras. Det sägs nu att SL ska vara inne i en upphandlingsfas. Inte blev det bättre för oss resenärer när MTR tog över!  En och annan trafikvärd syns men oftast står de avskilt och talar med varandra.

 Det är svårt för oss tunnelbaneresenärer att riktigt förstå de satsningar som görs på nya spårvägslinjer. Är det ”packat” i dag på de bussar som går där de nya spårvagnarna ska fram?

Varför satsar SL på pendeltågstrafik till Arlanda? Det finns ett stort utbud av kommersiell trafik mellan Stockholm och Arlanda genom den trafik som bedrivs av Flygbussarna, Swebus och Arlanda Express. Varför ska skattebetalarna behöva gå in och finansiera ytterligare trafik för just flygresenärerna?  

 Det har talats mycket om SJ:s monopol men SL:s och de andra länstrafikbolagens monopol lyfts sällan fram. Vad är det som säger att den kollektiva trafiken i Stockholm är utformad på ett optimalt sätt? Varför konkurrensutsätts inte trafikplaneringen?  Varför pressar man förarna att hålla tiden i stället för att pressa fram nya konstruktiva idéer om hur man gör kollektivresan attraktiv? 

Om kollektivtrafiken överhuvudtaget ska kunna locka till sig fler resenärer måste branschen ändra attityd till sina kunder. Man måste börja med att lyssna på resenärerna och inse att resenärerna inte kan behandlas hur som helst. Bilismen har lagt ribban för dagens resestandard och varje avvikelse i negativ riktning kräver en uppoffring av resenären. 

I veckan arrangeras en stor konferens i Stockholm för kollektivtrafikens företrädare. Fördubblingsmålet är ett ledande tema för konferensen, men frågor som ”packade” tunnelbanetåg och andra komfortfrågor inom kollektivtrafiken tas inte upp. Man öppnar heller inte dörrarna för en dialog med resenärer och bilister.

Branschen vill inte möta verkligheten med sänkt resestandard för oss som väljer att åka kollektivt.

Jan-Åke Bosell
Trafikskribent

Idégruppen Vi Resenärer har i över 15 år bevakat utvecklingen inom kollektivtrafiken med utgångspunkt från konsumentens/resenärens önskemål. Vi har över 15-års erfarenhet bakom oss och har under årens lopp samlat på oss en unik kunskap om att vara konsument inom kollektivtrafiken jämfört med att åka bil. Mer information finns på www.vireser.se