Vägverket

Hur mår godstransportnäringen?

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2005 15:59 CEST

Godstransportnäringen är under omstrukturering. Små företag köps upp av större och fler internationella aktörer kommer in på den svenska marknaden. En tuffare marknad har lett till att det har blivit allt vanligare att transportörerna – medvetet eller omedvetet – bryter mot reglerna om arbetstider och kör- och vilotider. Man kör med överlaster, har dålig lastsäkring och kör för fort. Även skattebrott och brott mot kollektivavtal förekommer.

Vägverket har i samråd med branschens olika aktörer under 2005 föreslagit ett antal åtgärder för en sund och livskraftig godstransportnäring. Berörda departement och myndigheter måste ha en öppen dialog och samarbeta för en effektivare kontroll.

De åtgärder som föreslås är bland annat:

• bättre informationskanaler mellan Polisen och länsstyrelserna som underlag för indragningar av trafiktillstånd.
• en översyn av kontrollverksamhetens mål, organisation, resurser och arbetsmetoder.
• genom att transportföretag har dokumenterat bättre kontroll på sina fordon och förare föreslås de få ”fri lejd” från kontroller längs vägen.
• samordnad insamling, kvalitetssäkring och tillhandahållande av statistik och data om yrkesmässiga godstransporter.
• pilotprojekt som ska ge bättre statistik om efterlevnaden av de regelverk som berör de yrkesmässiga godstransporterna.
• förenkling av regelverken för yrkesmässig godstrafik.
• definition av ”tillfällig” i samband med tillfällig inrikes trafik (cabotage) som max tio dagar under en trettiodagarsperiod.
• anpassning av sanktionsnivåerna till nivåerna i grannländerna inom EU.
• en utredning om möjligheten att införa straffrättsligt beställaransvar för transportköpare.
• egenkontroll hos transportköpare och förmedlare som även omfattar regelefterlevnaden, inom ramen för ett ”frivilligt beställaransvar”, bidrar till en marknad för kvalitetssäkra transporter.

- Förslagen är resultatet från en workshopserie med företrädare för både bransch och myndigheter. Vi hoppas att den stora delaktigheten i arbetet ska ge aktörerna kraft när förslagen ska genomföras. Under ledning av Svenskt Näringsliv, Sveriges Åkeriföretag och Svenska Transportarbetarförbundet kommer aktörerna att träffas regelbundet under de närmaste tre åren för att följa upp vad som sker med det åtgärder som föreslagits, säger Per Wenner, chef för Avdelningen för Näringslivets transporter vid Vägverkets huvudkontor.

Bilaga: Åtgärder för en sund och livsviktig godstransportnäring
(PDF-fil, 394 kB)
http://www.vv.se/filer/28963/huvudrapporten_1_0_abn.pdf

För ytterligare information:
Hans Eriksson, Vägverket sektionen för kollektiv- och yrkestrafik,
Borlänge tel, 0243 – 752
Anders Berndtsson, Vägverket huvudkontoret, tel, 0243 – 758 67Huvudkontoret
Kommunikationsavdelningen: Postadress: 781 87 Borlänge
Telefon: 0771-119 119 Telefax: 0243-758 25
E-post: vagverket@vv.se
Informationsdirektör: Gunilla Lundberg Telefon: 0243- 751 66
Mobil: 070- 321 93 44 Telefax: 0243-759 85
E-post: gunilla.lundberg@vv.se
Pressekreterare: Thomas Andersson Telefon: 0243-751 38
Mobil: 070- 693 68 70 Telefax: 0243- 759 85
E-post: thomas.andersson@vv.se