Stockholms stad

Hur mår Stockholms ungdomar?

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 10:25 CET

- en studie av risk och skyddsfaktorers betydelse för psykisk ohälsa

Med jämna mellanrum görs det gällande att många ungdomar mår psykiskt dåligt. Den bedömningen bygger påfallande ofta på små och icke-representativa studier eller på indirekta resultat. I denna rapport beskrivs psykisk ohälsa som närmare 10.000 Stockholmselever beskriver den. Med psykisk ohälsa avses psykosomatiska besvär, emotionella problem samt självförtroendeproblem. Eleverna gick vid datainsamlingstillfället i mars 2004 och 2006 i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2.

Resultaten visade att psykisk ohälsa var vanligare bland flickor än pojkar och vanligare bland eleverna i gymnasiet än i grundskolan. Vidare ökade förekom-sten av psykisk ohälsa med antalet riskfaktorer hos ungdomen. Slutligen var sambanden svaga mellan psykisk ohälsa och tobak-, alkohol och narkotika-konsumtion, allvarlig brottslighet samt skolk och mobbning.

Pressen inbjuds till information Fredag den 10 november kl 11.00

Medverkar gör bl a : Knut Sundell, tidigare forskningsledare på FoU-enheten och Ulf Kristersson, socialborgarrådet inom Stockholms stad.

Plats: FoU-enhetens konferensrum, Hantverkargatan 11 A, plan 4.

V.g meddela undertecknad senast torsdag den 9 november om du har möjlighet att delta.

Gunilla E Magnusson
Chef FoU-enheten
gunilla.e.magnusson@stadshuset.stockholm.se
08-508 35 850, 070-46 35 850