Sveriges Kommuner och Landsting

Hur mår svensk sjukvård?

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2015 12:08 CEST

SKL presenterar en ny internationell jämförelse av svensk sjukvård. Jämförelsen bygger på OECD-statistik av medicinska resultat och effektivitet. En genomgång av andra organisationers jämförelser görs också.

SKL har tidigare presenterat internationella jämförelser. Den första gjordes 2005 och upprepades 2008. I båda dessa presterade Sverige bra jämfört med andra länder.

Men medicinska resultat är inte allt. Svarar svensk vård upp mot patienternas förväntningar om service, väntetider, delaktighet och gott bemötande?

I rapporten ingår också en genomgång av internationella jämförelser gjorda av andra organisationer där Sverige finns med. Vilka fallgropar och varningssignaler finns när det gäller att värdera jämförelser?

Roger Molin, analytiker presenterar rapporten, 1:e vice ordförande i SKL och landstingsstyrelsens ordförande i Kalmar, Anders Henriksson, medverkar.

Tid: måndagen den 15 juni kl 11.00 – 12.00
Plats: SKL, Hornsgatan 20 i Stockholm, Torget

Lunchsmörgås serveras och anmälan till presseminarium görs till irene.tinglov@skl.se

Vänligen medtag presslegitimation
Välkommen!

Kontakt

Pressjour
08-452 71 01